Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunen arbetar för att äldre människor får leva och bo självständigt under trygga förhållanden och har en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Äldreomsorgens insatser präglas av respekt för den enskilde och bygger på inflytande och delaktighet. I kommunen finns en värdegrund och värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Den politiska ambitionen i Mönsterås kommun är att du som är äldre ska ges möjlighet att bo kvar i din invanda miljö och bostad även om ålder och sjukdom ger stora funktionsnedsättningar. För att detta ska bli möjligt finns ett antal stöd- och hjälpinsatser, så kallat bistånd, som du kan ansöka om.

Ansvaret för äldreomsorgen regleras främst i socialtjänstlagen.

I menyn hittar du information om olika former av stöd och verksamheter under "Vilket stöd kan man få?". Du kan också läsa om hur du går tillväga när du ansöker om hjälp.

Till höger kan du ladda ner kommunens "Riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning". Där hittar du också vår värdegrund och värdighetsgarantier för hemtjänst och särskilt boende. 

Senast kontrollerad: 2018-10-15.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier