Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » #delapådet - en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

#delapådet - en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

I Mönsterås kommun ska alla medarbetare kunna förena föräldraskap med arbete så att kvinnor och män kan ta samma ansvar för hem och barn och ha samma möjligheter att utvecklas både lönemässigt och karriärsmässigt.

År 2015 tog kvinnor i Sverige ut 74 procent av alla uttagna föräldradagar medan män tog ut 26 procent. Mönsterås kommun, med sina 25 procent uttagna föräldradagar av män, är en av de nio av tolv kommuner i Kalmar län som hamnar under rikssnittet.

I kampanjen #delapådet, en kampanj om normer kring föräldraskap och föräldraledighet, hoppas Länsstyrelserna öka medvetenheten om de positiva effekterna av ett mer jämställt uttag av föräldradagar.

– Vi hoppas att vi ska kunna sprida kunskap om föräldraledighet och skapa en diskussion kring vilka normer som påverkar föräldraskapet, säger Helen Nilsson, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kampanjbild för delapådet med texten "MYT Pappor tar ut föräldradagar under älgjakt och OS. FAKTA Nej, däremot tar de ofta ut dagarna under semestern."

Genom tryckta affischer med texter som ”Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?... fick ingen pappa någonsin höra” hoppas Länsstyrelserna väcka uppmärksamhet och skapa diskussion kring frågan om delat föräldraansvar.

Kampanjen kommer också att drivas i sociala medier under hashtag #delapådet samt på webben www.delapådet.se där fakta och myter blandas med tips och exempel från föräldrar.

Utgångspunkten för kampanjen är den nationella jämställdhetspolitiken och delmålet ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet”. Utöver det obetalda hem- och omsorgsarbetet berör ett jämställt föräldraskap också frågor om ekonomi och makt.

Föräldraledigheten är givetvis inte allt – men det är en viktig början för ett jämställt föräldraskap!

Argument för jämställt uttag
  • Det finns ett samband mellan fördelningen av föräldrapenninguttag och fördelningen av hushållsarbete. Till exempel tar pappor ett större ansvar för, och utför en större andel av, hushållsarbetet i familjer som delat föräldrapenninguttaget mer jämställt. Studier har visat att risken för sjukskrivning kan öka för kvinnor som har ett huvudansvar för hem och familj samtidigt som hon förvärvsarbetar i hög utsträckning.
  • I familjer där föräldrarna har ett jämställt uttag av föräldrapenning är också VAB-uttaget mer jämställt.
  • I familjer som tar ut ett jämställt uttag av föräldrapenningen och pappan tidigt engageras i sina barns liv, har han och barnen bättre kontakt senare i livet.
  • Pappors ökade uttag av föräldrapenning bidrar till höjd inkomst för mamman, främst bland lågavlönade kvinnor.
  • Mammors ökade eller minskade uttag av föräldrapenningen påverkar inte mannens framtida inkomst.
Publicerad 2016-11-08
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier