Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Vindkraftparken i Idhult invigd

Vindkraftparken i Idhult invigd

Invigning av vindkraftspark Idhult, klippning av band

Lars Fröding från Arise Windpower och Roland Åkesson invigde de nya vindkraftverken i Idhult genom att klippa av det blågula bandet.

Vindkraftparken i Idhult invigdes under måndagen. Idhultsparken består av totalt åtta vindkraftverk med en tornhöjden på 105 meter. Varje vinge har en längd om 42 meter vilket ger en rotordiameter om 90 meter. Elproduktionen från vindparken motsvarar hushållselen till drygt 9 500 svenska hem. Bakom projektet står Arise Windpower som är ett av Sveriges ledande företag vad gäller landbaserad vindkraft. 

Lars Fröding från Arise Windpower poängterade i sitt invigningstal det goda samarbetet både med markägare och kommun. Företaget har som målsättning att bygga 300 vindkraftverk fram till år 2014. 

Öppen dörr till vindkraftverk i Idhult. R. Åkesson och L. Fröding i dörröppningen.

Roland Åkesson invigde vindkraftparken i Idhult och konstaterade att vindkraften är en global överlevnadsfråga för framförallt kommande generationer.

I Sverige har under de senaste fem åren vindkraften vuxit kraftigt. Förra året producerades 3,5 miljarder kilowattimmar vindkraftsel. I år beräknas produktionen uppgå till fem miljarder kwh. Det motsvarar ett stort kärnkraftverk, men fortfarande finns ett behov av ytterligare 20-25 miljarder kilowattimmar vindel. 

Roland Åkesson, kommunstyrelsens ordförande, konstaterade att Mönsterås kommun har tagit fasta på vindkraftens möjligheter i översiktsplaneringen. Enligt Mönsterås kommuns vindbruksplan är målet att det ska byggas 150 kraftverk med en årsproduktion på drygt 800 MWh.
-  Idag har vi 18 stora kraftverk fördelat på två parker och ytterligare ett stort verk under uppbyggnad. Därutöver planeras ytterligare ett 10-tal som nu ligger för prövning i Miljödomstolen och vi ser fram emot kommande satsningar i vår kommun, konstaterade Roland Åkesson.

 

 

Publicerad 2011-09-19
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier