Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Var med och utveckla förskola och skola

Var med och utveckla förskola och skola

Skola och förskola genomför nu en enkät där barn, elever och föräldrar svarar på olika frågor om verksamheten. Enkäten hjälper oss att utveckla verksamheten tillsammans och skapa en god utbildning i en trygg miljö.

I år svarar elever från årskurs 4 upp till gymnasiet och vårdnadshavare till barn och elever från förskola upp till årskurs 9 på enkäten genom webben. Enkäten är öppen fram till den 31 mars, länken till frågorna skickades ut med informationsbrev tidigare. Brevet finner du på Infomentor (grundskola) och på Pluttra (förskola).

Vad händer sedan?

Enkäten används för att förbättra och utveckla våra verksamheter, från förskolan upp till gymnasiet. Olika åldersgrupper har olika behov och fokuserar på olika utvecklingsmöjligheter i sina svar. Resultaten på enkäten sammanställs och utifrån resultatet kan förvaltningen och förskola, skola hitta områden som fungerar bra och områden som kan bli ännu bättre. 

Som exempel, under 2017 och 2018 startade vi ett arbete med att ge alla elever i högstadiet en egen dator till undervisningen. I samband med denna utveckling kom det synpunkter från elever att de ville få mer förklaringar och tydlighet kring uppgifter och vad de skulle göra för att få ett högre betyg. Förbättringsåtgärden för att nå detta är ett arbete vi påbörjade med en digital plattform där elever och lärare kan samarbeta på ett enklare sätt och läraren kan ge elever direkt återkoppling på inlämnade uppgifter.

Ett annat exempel är från förskolorna i Mönsterås, här önskade vårdnadshavare bättre information och mer bilder från förskolans verksamhet. Under 2018 startade vi igång en ny digital plattform för alla förskolor i Mönsterås kommun, läs mer om Pluttra. Plattformen innebär att föräldrar och vårdnadshavare kan följa barnets vardag i förskolan.

Publicerad 2019-03-26
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier