Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Vad tycker företagen om kommunens service?

Vad tycker företagen om kommunens service?

Kommunstyrelsen ordförande Roland Åkesson(C) framför kommunhuset

För att få svar på den frågan skickas nu enkäter ut till företag som varit i kontakt med Mönsterås kommun i olika ärenden under förra året. Företagarna ska då besvara hur de upplever kontakterna med kommunen när det gäller frågor kring brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Varje område ska sedan betygsättas utifrån hur företaget upplevt information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

- Det är viktigt att företagen tar sig tid att besvara enkäten eftersom hög svarsfrekvens innebär bra kvalité på undersökningen. Resultatet kommer att utgöra ett värdefullt underlag för vår kommun i arbetet att få en effektivare myndighetsutövning gentemot företagarna, konstaterar Roland Åkesson, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen görs för andra gången och totalt kommer över 60 000 företag från närmare 200 kommuner att få enkäten och därmed möjligheten att ge sitt betyg på hur de upplever den kommunala servicen. Det unika med den här undersökningen är att det bara är företag som varit i kontakt med respektive kommun som får svara. I början av juni månad beräknas resultatet från undersökningen att kunna presenteras.

- Om företagen trivs och är framgångsrika skapas flera arbetstillfällen och ett bra näringslivsklimat är av största vikt för Mönsterås kommun. Vårt mål är att vara en kommun där både företag och invånare kan växa, säger Roland Åkesson.

Sveriges Kommuner och Landsting logga

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Resultat av enkäten hoppas kommunledningen ska ge besked på vad företagarna är nöjda med och vad de anser behöver förbättras inom Mönsterås kommun. 
 
Eventuella frågor besvaras av:
Birgitha Lindgren. Telefon: 0499 – 17 120 eller via e-post: birgitha.lindgren@monsteras.se
Thomas Svensson. Telefon: 0499 – 17 499 eller via e-post: thomas.svensso@muab.monsteras.se

Publicerad 2013-02-25
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier