Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Vårt engagemang lyfter skolan

Vårt engagemang lyfter skolan

Logga - Vårt engagemang lyfter skolan

Det finns många saker som är bra med skolan i Mönsterås. Men det som framgår tydligast när vi själva beskriver verksamheten är vårt stora engagemang. Det handlar självklart om att vi anstränger oss för eleverna och vill att de ska lyckas. Men också om att vi bryr oss om våra skolor, om varandra och att vi tror på Mönsterås.

Detta engagemang ska vi använda så att det blir en styrka och en framgångsfaktor. Då kommer vi tillsammans att få skolan att lyfta.

Elevresultat

Vi ser att resultaten för de elever som går i våra låg- och mellanstadieskolor idag är goda. Vi gör satsningar som Samverkan för bästa skola, Plug-In och andra ekonomiska pedagogiska satsningar på våra högstadieskolor som gör att vi ser elevernas resultat i framtiden med optimism. Kommunen har en hög kvalitet på förskolor. Musik- och Kulturskolan och fritidsgårdarna går en spännande framtid tillmötes i nya gemensamma lokaler inom kort. Elever som gått ut nationellt program på Mönsteråsgymnasiet lyckas väl när de ska studera vidare.

Våra löften

Under 2016 har alla medarbetare i Barn- och Utbildningsförvaltningen och alla politiker arbetat fram en gemensam bild av vilka styrkorna är. Dessa styrkor är formulerade i fyra löften. De ska hjälpa organisationen att gemensamt arbeta framåt åt samma håll och därmed gynna resultaten och barn, elever och vårdnadshavare får veta vad de kan förvänta sig.

Vi ser till elevens bästa

Vi möter eleverna utifrån deras behov. Genom höga förväntningar och flexibla lösningar förbereder vi dem för utbildning och jobb. Vi tror på inkludering och arbetar för allas lika värde.

Engagemang bidrar till utveckling

Genom samverkan och ett stort engagemang kan vi utveckla skolan. Vi har en positiv inställning till att lära oss nya saker. Vi trivs med vårt arbete och försöker alltid att se möjligheterna.

Trygghet och närhet ger bättre lärande

Trygghet och närhet är grunden i vår verksamhet. Med en bra arbetsmiljö för elever och personal skapar vi förutsättningar för ett bra lärande.

Kompetens för framtiden

Behörig och kompetent personal erbjuder utbildning för alla åldrar. Tillsammans arbetar vi för att utveckla vår verksamhet för framtiden.

Information
Magnus Sjöstedt står framför kommunhusets entré

I dag, fredag, berättar Magnus Sjöstedt, skolchef, om de satsningar som pågår runt om i skolorna och som på många håll visar goda framsteg. En av de stora satsningarna är det varumärkesarbetet som pågått sedan en tid tillbaka.

Mer information om varumärkesarbetet kommer senare.

Publicerad 2017-03-10
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier