Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Utvecklingssatsning på socialförvaltningen

Utvecklingssatsning på socialförvaltningen

Anders Hansson, föreläsare

Anders Hanson föreläser om salutogent ledarskap

Ett salutogent synsätt är ett förhållningssätt som innefattar ledorden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. På socialförvaltningen har totalt 500 medarbetare fått en utvecklingsdag i ämnet.

Grundtanken är att ta tillvara på det friska hos varje människa och utgå från att alla har något att komma med. Utbildningen går ut på att pröva det salutogena synsättets betydelse för verksamhetens kvalitet, medarbetarskap och ledarskap.
-  Vi vill starta en dialog om hur våra verksamheter med hjälp av dessa ledord kan tillämpa det salutogena förhållningssättet, säger Anna-Lena Blomberg, utvecklingssamordnare och initiativtagare.

Målet är att öka trivseln på arbetsplatsen och förbättra relationerna mellan medarbetare, omsorgstagare och anhöriga. Omsorgstagaren ska känna att han eller hon har fått ett individuellt anpassat stöd utifrån sina behov och en starkare känsla av sammanhang.

Personalen lyssnar på föreläsning på Kronmunken

Teori varvades med praktiska övningar

Anders Hanson, som är författare och utbildare i salutogent ledarskap, föreläste i ämnet. Under dagen varvades teori med berättelser ur verkligheten samt grupparbeten i olika former.

Synpunkter från deltagarna:

” Omväxlande, rolig, annorlunda utbildning av bra föreläsare”

” Mycket givande, fått ändrat synsätt”

” Många aha-upplevelser under dagen”

Satsningen ska fortsätta dels genom att en arbetsgrupp analyserar de utvärderingar som inkommit.  Utifrån resultatet ska en fortsättning utformas.
-  Men den viktigaste delen i det fortsatta arbetet är hur personalen väljer att tillämpa synsättet i det dagliga arbetet, poängterar Anna-Lena Blomberg.

Publicerad 2011-02-17
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier