Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Utmanande lärande – Återkoppling

Utmanande lärande – Återkoppling

Logotyp för Utmanande lärande, Challenging Learning

Återkoppling är en av fem delar som ingår i Utmanande lärande. På en del skolenheter har lärarna i klassrummen fått i uppdrag att prova olika strategier och metoder för återkoppling med sina elever. Personalen ska observera varandra och ge feedback i coachande syfte.

Feedback för personalen

Under stängningsdagen den 31 oktober ägnades eftermiddagen åt Utmanande lärande. Varje enhet har en planering för hur arbetet ska läggas upp.

I några av enheterna kommer personalen att redovisa de fem delarna som ingår i Utmanande lärande:

  • feedback
  • dynamiskt tänkande
  • dialog
  • utmaning
  • övergångar

De redovisar arbetslagsvis och har fått ett ämne per grupp.

På en annan enhet kommer de att sitta gruppvis och delge varandra metoder och strategier som de testat ute i klassrummen.

Redovisningarna mellan coacherna och enheterna kommer att hållas den 24 november.

Learning walk i Fliseryd

Den 27 oktober genomfördes en Learning walk, det vill säga lektionsbesök, i förskoleklassen och årskurs 2 på Fliserydsskolan. Under besöket visar både barn och personal upp sina arbeten i projektet Utmanande lärande. Till exempel har eleverna fått ge sina tankar om varför vi går i skolan.

”Att lyssna” ”Att tänka och att jobba” ”Att vara snäll och att lära med varandra” ”… att ge feedback”

Feedback i grupper

Bilder av fotsteg placerade på golvet, symboliserar olika steg i lärande

I klasserna har arbetet med feedback, återkoppling, nyligen startad och i grupper har de arbetet med frågorna Vart ska jag? Var är jag? Var är nästa steg? Grupperna har även arbetat med fotsteg för att förstå syftet och lärandemålet. Ett exempel på hur arbetet fungerar är att eleverna ska lära sig att skriva, där första fotsteget är lekskrivning. Nästa steg är att skriva bokstäver för att i slutet ska eleven kunna skriva egna ord och meningar. Målet för eleverna är att skriva sin egen första bok.

Teckningar ritade av barn

Som en del i återkopplingen fick eleverna i uppgift rita självporträtt som en kompis sedan fått ge feedback på. Kompisen ger respons och uppmuntrar till vidare utveckling av bilden.

Eleverna ska tro på sig själva

Arbetet med feedback är att få eleverna att tro på sig själva. Efter att läraren använt feedback till gruppen har läraren gett eleverna redskap att ge feedback till varandra.

Återkopplingen ska hjälpa varandra att göra ytterligare framsteg och komma ännu närmare sitt mål.

Publicerad 2016-11-02
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier