Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Utdelning av stipendier

Utdelning av stipendier

I samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året delades stipendier ut inom områdena kultur, miljö samt ungdomsledare.

Kultur-, Miljö- och Ungdomsledarstipendiater 2012

Årets stipendiaterna fick alla motta diplom och blommor i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Kulturstipendiet
tilldelades föreningen Klosterruinens vänner där styrelseledamöterna Irene Holm, KG Lundgren, Ulrika Wretås, Caroline Carlsson och Gull Strömberg tog emot utmärkelsen.

Motivering:
Föreningen Klosterruin Kronobäcks vänner arbetar framgångsrikt för att öka kunskapen om Kronobäcks Klosterkyrkas historik och plats i det lokala medeltida samhället. Föreningen har tagit fasta på och deltar i förverkligandet av den utvecklingsplan för Kronobäcks klosterkyrkoruin som tagits fram av kommunen i samarbete med Kalmar läns museum. Genom evenemang som ”Kronobäcksdagen - en familjedag i medeltida miljö”, guidningar i anläggningen, utomhusbio samt ”systuga” för att sy egna medeltidskläder har föreningen under 2012 arbetat för att levandegöra platsen. Stipendiaternas hängivna och ansvarsfulla ideella arbete i föreningens styrelse har varit en förutsättning för den positiva utvecklingen vid Kronobäcks klosterkyrkoruin.

Miljöstipendiet
fick Börje Karlsson som under många år arbetat med att vårda miljön på ”Lövö grenar”.

Motivering:
Börje Karlsson på Lövö har under många år på ett förtjänstfullt och uthålligt sätt vårdat miljön på ”Lövö grenar” till stor glädje för en naturälskade allmänhet. När helst man kommer till ”Lövö grenar” möts man av en välskött och välkomnande miljö.

Ungdomsledarstipendiet
När det gäller utdelningen av ungdomsledarstipendiet fick Magnus Möller ta emot stipendiet. Han arbetar som ungdomsledare i Mönsterås Skytteförening och lägger varje vecka ett stort antal timmar på att jobba med ungdomarna i föreningen.

Motivering:
Magnus är en av ledarna i skytteföreningen som lägger ned mycket tid och jobb för ungdomarna. Året runt är Magnus verksam två till tre gånger i veckan med ungdomarna och lägger uppskattningsvis ned mer än 10 timmar per vecka på att ta hand om ungdomarna. Det är inte bara ungdomarna Magnus ger energi, han tillför även styrelsen och övriga ledare mycket bra tankar, idéer och engagemang.
Magnus Möller är en bra förebild för hur en bra ungdomsledare arbetar.

Publicerad 2012-12-18
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier