Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Trafik på Finsjövägen leds om 2/3 till 6/4

Trafik på Finsjövägen leds om 2/3 till 6/4

Finsjövägen

Mönsterås kommun renoverar vatten- och avloppsnätet i Finsjö. Detta medför störningar i trafiken under en del av byggtiden. Från 2 mars till 6 april kommer det inte att vara möjligt att köra genom Finsjö.

Trafiken leds om via gamla banvallen

För att du som bor i västra Finsjö, så väl som nyttotrafik, ska kunna ta dig till och från Fliseryd, kommer fordonstrafiken ledas om till den gamla banvallen. Detta påverkar också Kvillegärdevägen, Patron Gustavs väg och Troilius väg i Fliseryd.

Arbete med mötesplatser på banvallen

Utmed banvallen byggs nu fem mötesplatser, för att det ska vara möjligt att köra i två riktningar på banvallen.

Blir det ändå svårt att mötas, kommer banvallen enkelriktas för trafik från Finsjö till Fliseryd. Trafik från Fliseryd till Finsjö, kommer i så fall att ledas om via skogsbilvägen väster om banvallen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anders Elm, gatuingenjör,
tel. 0499-171 65.

Förberedande kanalisation för Mönsterås stadsnät grävs ner

I samband renoveringen av vatten- och avloppsnätet kommer Mönsterås kommun att förbereda med slang för framtida fiberutbyggnad.

Vid vissa fastigheter görs markarbeten för el till de pumpstationer som anläggs vid renoveringen, där läggs också slang för fiberkabel. För de fastigheter som enbart grävs förbi, lämnas slang för fiber i tomtgräns och för övriga kommer grävning för fiber att ske i samband med fibernätets utbyggnad.

Publicerad 2015-02-13
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier