Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Träbyggnadsstrategi för ett klimatsmart tänkande

Träbyggnadsstrategi för ett klimatsmart tänkande

Träbyggnad

Kommunen har tagit fram ett förslag till träbyggnadsstrategi och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni 2016 att skicka ut detta på remiss. Under tiden för remissbehandling har alla intresserade möjlighet att yttra sig angående strategins innehåll. 

Alla yttranden skall inlämnas skriftligen till kommunkansliet senast 15 augusti 2016.

Träbyggnadsstrategin tar upp varför kommunen vill satsa på träbyggnation, vilka målsättningar som finns gällande träbyggnation och en handlingsplan som beskriver hur dessa mål ska uppnås.

Kortfattat är syftet med träbyggnadsstrategin att främja träbyggnation samt kunskapen om densamma i kommunen. Detta är ett led i att verka för en mer hållbar miljö genom att stimulera klimatsmart byggande och leva upp till att vara en ekokommun med en tydlig miljöprofil.

 

KONTAKT

Mönsterås kommun, telefon 0499-170 00
Skicka e-post

Publicerad 2016-06-16
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier