Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Tillväxtstrategi Mönsterås kommun 2013 – 2015

Tillväxtstrategi Mönsterås kommun 2013 – 2015

En enig Kommunstyrelse sa ja till förslag om tillväxtstrategi för Mönsterås kommun 2013 – 2015. För precis ett år sedan hölls en tillväxtdag med politiker, tjänstemän, företagare, representanter för olika organisationer samt ungdomsrådet. Ett 70-tal personer deltog i konferensen som innehöll, omvärldsanalyser, goda exempel, inspiration samt eget arbete i grupper på olika teman. Med grupparbetsredovisningen som grund har kommunledningskontoret med flera medarbetare inom berörda förvaltningar samt med kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp, utarbetat ett dokument som innehåller viktiga och aktuella tillväxtfrågor för Mönsterås kommun.

Strategin innehåller 15 områden för hållbar tillväxt och som är av stor betydelse för den lokala utvecklingen dvs. att Mönsterås upplevs som en attraktiv kommun att vistas, verka och växa i. Några av de 130-tal konkreta punkterna i strategin är:

  • Ungdomsperspektivet med bl. a fritidsgårdssatsningen, skolan, kulturevenemangen, föreningsaktiviteterna och ungdomarnas inflytande i samhället.
  • Mönsterås kommuns satsning och utbyggnad av bredband i hela kommunen!
  • Ett inflyttarnätverk inrättas.
  • En turismstrategi tas fram för utveckling inom besöksnäringen.
  • Hamnområdets utveckling med bl. a större lekplats, gästhamnsbryggor och kajpromenad. En helhetssyn gör också att hamnen blir en naturlig del av centrumkärnan.
  • För att attrahera unga människor och för att kommunen ska uppfattas som modern och jämställd genomförs en fördjupning och prioritering av området jämställdhet.  
  • Planering av det framtida seniora boendet med byggnation och tillgänglighetsbefrämjande åtgärder.                       

-Det känns bra att vi nu har en framtagen tillväxtstrategi för Mönsterås. Nu är det verkstad som gäller och att vi alla tillsammans genomför det vi har sagt, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Åkesson.

Detta dokument ska följas upp av kommunens nämnder/förvaltningar och bolag i det dagliga arbetet, i budgeten och i olika handlingsplaner. I samband med varje bokslut för 2013-2015, ska respektive förvaltning/nämnd/styrelse redovisa för kommunfullmäktige vad som gjorts.

Nu kommer tillväxtstrategin att tas upp på Kommunfullmäktige i mars månad och efter antagande där, så läggs den ut på Mönsterås kommuns hemsida.  

-Jag hoppas verkligen att den får ett bra genomslag i vardagen, för den behandlar ju många viktiga områden och vår gemensamma framtid i Mönsterås, avslutar kommunchef Mats Johansson

Publicerad 2013-03-18
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier