Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Suicidpreventiva dagen, den 10 september

Suicidpreventiva dagen, den 10 september

Varje år tar drygt 1500 personer i Sverige sitt liv. Det är fyra om dagen. I statistiken gömmer sig föräldrar, barn, arbetskamrater, syskon och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet om att någon de känner och bryr sig om har tagit sitt liv. I vårt län var det 35 personer under 2019 som avslutade livet genom självmord.

Självmord går att förebygga och du kan hjälpa till genom att agera och våga fråga om någon i din närhet mår dåligt.

Våga fråga

Gör någonting direkt, om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv. Prata med personen, och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. För att vara ett bra stöd kan du behöva ta hjälp av andra.

På 1177.se kan du läsa hur du kan hjälpa en person som har självmordstankar 

Kommunen arbetar förebyggande

I maj 2020 antog Kommunstyrelsen i Mönsterås kommun en handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention. Genom handlingsplanen kan kommunen erbjuda exempelvis tidiga insatser för barn, unga och deras familjer, särskilda insatser till män, anhörigstöd och utbildningsinsatser som MHFA (Mental Health First Aid), en första hjälpen kurs till psykisk hälsa.

Kommunen samarbetar med Suicide Zero som tillsammans ordnar en ljusmanifestation varje år på Suicidpreventiva dagen. Varje år ordnas även ett cykellopp med en lokal cykelklubb för att uppmärksamma psykisk hälsa och ohälsa.

Läs om Suicide Zero och deras arbete på deras webbplats

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

I Mönsterås kommun arbetar vi förebyggande, bland annat genom att erbjuda kursen MHFA.

Kursen ger kunskap för att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och möta medmänniskor som drabbats av psykisk ohälsa så som vid livskris eller relaterat till en diagnos eller ett missbruk.

Läs mer om kursen MHFA

Publicerad 2020-09-10
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier