Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Stipendieutdelning

Stipendieutdelning

På årets sista sammanträde delade kommunfullmäktige ut tre stipendier.

Årets Miljöstipendium tilldelades Saga Hävermark och Ida Jakobsson. De har på ett annorlunda och framgångsrikt sätt genom sitt projektarbete ”Vi sjunger för miljön” lyft fram klimatfrågorna. Båda går på Naturvetenskapliga programmet på Mönsteråsgymnasiet,

Rune Karlberg

Rune Karlberg

Kulturstipendiet tilldelades Rune Karlberg med följande motivering:
- "Rune Karlberg är i grunden utbildad smed. Han har ”gått i lära” som det hette på den tiden hans yrkesutbildning var aktuell. Rune Karlberg ställer upp med att visa ässja, smidesstäd och verktyg, för att visa yrket, och tillverkar smidesföremål ute vid olika aktiviteter eller i sin egen smedja. Han har också för Ålems hembygdsförening gjort i ordning den gamla smedjan i Boda. Rune Karlberg gör ett fantastiskt ideellt arbete för att visa smedens yrke för nuvarande och kommande generationer."-

Staffan Johansson

Staffan Johansson

Staffan Johansson får 2010 års Ungdomsledarstipendium med följande motivering:
 - " Staffan Johansson hur under 25 år varit verksam som ungdomsledare i Mönsterås Ju-Jutsu klubb. Klubben har idag 25 medlemmar varav 20 är ungdomar i åldern 7-20 år. Staffan Johansson började med Ju-Jutsu 1983 och redan 1985 blev han tränare i Mönsterås Ju-Jutsu klubb. 2009 firade Mönsterås Ju-jutsu klubb 30 års jubileum varvid Staffan Johansson fick mottaga Svenska Ju-Jutsuförbundets förtjänsttecken i guld efter mångårigt engagemang i klubben. Under åren har Staffan Johansson tränat 100-tals ungdomar till goda kunskaper i självförsvar.
Staffan Johansson fick Svart bälte 1994 och graderas nu som Svart Bälte, 2 Dan. "

Publicerad 2010-12-15
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier