Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Sökes: Arrendator till campingen vid Kaffetorpet

Sökes: Arrendator till campingen vid Kaffetorpet

Är du intresserad av att bli arrendator till campingen vid Kaffetorpet på Oknö? Området är cirka 2 hektar stort och består huvudsakligen av öppen mark med inslag av barr- och lövträd.

Vad finns på området idag?

På arrendestället finns en receptionsbyggnad och skyltmaterial. Med arrendet följer även nyttjanderätt och ansvar för en servicebyggnad med dusch och wc.

Nuvarande arrendator har drivit en camping på området i fem år, det är även tidigare bedrivits campingverksamhet på området. År 2019 hade nuvarande arrendator 1 200 gästnätter på campingen. Det finns ungefär 55 platser på området varav 36 av dem har tillgång till el. Det gör att området lämpar sig både gäster som stannar en kortare och en längre tid.

Campingen är belägen vid Oknös sydligaste udde, vilken är ett populärt fritids- och rekreationsområde för både boende och besökare. Där finns badstrand och strandängar med enbuskar och goda möjligheter att både bada och hitta en egen ostörd glänta.

Intill campingområdet ligger det så kallade Kaffetorpet med ett flertal byggnader med olika funktion:

  • En loge som är en samlingslokal och arrenderas av Oknö stugförening. Föreningen anordnar sommartid en del aktiviteter såsom bingo och gympa.
  • Det finns även 3 mindre bostadshus som kommunen hyr ut till sommargäster.

Vad finns i närområdet?

I anslutning till området finns en parkeringsplats för badgäster som hålls öppen för allmänheten.

I norra delen av Oknö finns en större anläggning med stuguthyrning och husvagnscamping. Den anläggningen drivs av företaget First Camp.

Det här är viktigt för oss

Från kommunens sida är det viktigt att du som driver campingen gör det med ett starkt engagemang och med sikte på att ge campinggästerna bra valmöjligheter och god service.

Det är mycket viktigt med en noggrann skötsel av såväl den yttre miljön som de hygienutrymmen som finns.

Om arrendet

I första skedet skrivs ett kortare avtal mellan kommunen och arrendatorn. Detta för att ge både dig och markägaren en trygghet i att kunna känna er för om samarbetet. Därefter, om allt fungerar bra, kan arrendeavtalet omförhandlas till en mera långsiktig överenskommelse.

Arrendeavgiften för år 2020 är 60 000 kronor.

Skicka in din intresseanmälan senast den 31 januari

Är du intresserad av att bli arrendator ska du skicka in din intresseanmälan, den ska innehålla en presentation av dig själv och en affärsplan.

I affärsplanen ska du berätta om:

  • Dina tankar runt hur du vill arbeta för att öka antalet campinggäster och hur du vill uppnå en god variation bland gästerna.
  • Om du ser någon möjlighet att nischa verksamheten, till exempel genom att marknadsföra campingen för en särskild grupp gäster eller liknande.
  • Hur du ser på möjligheten att samarbeta med andra aktörer inom turistnäringen i området.
  • Hur du ser på möjligheten att samverka med föreningar, som exempelvis stugföreningen, i fråga om gemensamma aktiviteter eller liknande.
  • Dina tankar runt möjligheten att utveckla området.
  • Andra egna idéer.

Skicka intresseanmälan till adressen:

Mönsterås kommun
Tekniska förvaltningen
Box 54
383 00 Mönsterås

När vi fått in och läst alla presentationer kommer vi att kalla 2 eller 3 intressenter till en intervju. Därefter tar vi beslut om vem som blir arrendator.

Har du frågor kontakta om arrendet eller området är du välkommen att kontakta:

Thomas Nilsson, teknisk chef, tel. 0499-171 70

Henrik Eriksson, plan- och exploateringschef, tel. 0499-171 56

Publicerad 2019-12-23
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier