Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Sök årets stipender innan 1 oktober

Sök årets stipender innan 1 oktober

Årets ansökningar om stipendium ska vara inne senast den 1 oktober, gäller samtliga stipendier.

Folkhälsostipendium 

Nominera årets folkhälsostipendiat eller -stipendiater! Denna person eller grupp av personer ska under året ha gjort en insats för ökad fysisk och/eller psykisk hälsa hos medborgarna i Mönsterås.

Stadgar och formulär kan hämtas på kommunens bibliotek eller laddas ner från kommunens hemsida.

Lämna förslag

Förslag lämnas skriftligt till folkhälsorådet.

Adress:
Folkhälsorådet
Box 54
383 22 Mönsterås

Kulturstipendium 

Nominera Mönsterås kommuns kulturstipendiat 2018. Kulturstipendiet utdelas till den som under året utfört en förtjänstfull kulturinsats inom Mönsterås kommun.

Formulär och stadgar för stipendiet kan hämtas på kommunens bibliotek eller laddas ner från kommunens hemsida.

Lämna förslag

Förslag lämnas skriftligt via e-post eller brev till Kulturnämnden.

Adress:
Kulturnämnden, Mönsterås Bibliotek
Box 4
383 21 Mönsterås

Miljöstipendium 

Mönsterås kommuns två olika miljöstipendier syftar till att främja insatser för miljön.

Miljöprojekt

Stipendier för projekt avser att stödja och uppmuntra personer, föreningar, organisationer och företag verksamma i kommunen till en fortsatt positiv utveckling för en bättre miljö.

I ansökan ska detta ingå:

  • projektbeskrivning
  • uppgifter om kostnader
  • ansvarig
Förtjänstfull miljöinsats

Känner du någon som gjort någonting riktigt bra för miljön? Lämna ditt förslag med en motivering och en kortbeskrivning av miljöinsatsen.

Lämna ansökningar och förslag

Ansökningar och förslag lämnas muntligt eller skriftligt via e-post eller brev till Miljönämnden.

Till stadgar för miljöstipendium

Adress:
Miljönämnden
Box 54
383 22 Mönsterås

Ungdomsledarstipendium 

Föreningsnämnden efterlyser kandidater från föreningar verksamma inom Mönsterås kommun. Stipendiet delas ut till en ledare som utmärkt sig i samband med ungdomsverksamhet. Föreningsnämnden utser stipendiat och beslutet kan inte överklagas.

Blankett för stipendium kan laddas ner från kommunens hemsida eller fås av Fritidskontoret via e-post eller telefon 0499-179 85.

Lämna ansökningar och förslag

Förslag och ansökningar skickas skriftligt till Föreningsnämnden.

Adress:
Föreningsnämnden
Box 54
383 22 Mönsterås

Publicerad 2018-09-25
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier