Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning

Mönsterås kommun ansvarar för snöröjning på många gator inom kommunens tätorter.

Det finns några undantag där Trafikverket snöröjer: bland annat på E22, riksväg 34, landsvägarna mellan tätorterna och andra större vägar som till exempel Sjögatan, Kuggåsvägen ut mot Oknö och Drakenäsvägen i Mönsterås, Mönsteråsvägen i Blomstermåla och Kyrkvägen i Fliseryd.

Snöröjning påbörjas vid:

  • 10 cm snödjup på gator och vägar
  • 5 cm snödjup på gång- och cykelvägar

Snöröjning kan också påbörjas när arbetsledare eller beredskapshavare beordrar det.

Prioritering vid snöröjning:
  1. Brandstationer
  2. Gång-, cykelvägar och bussterminaler
  3. Matarleder (en större väg som leder in till mindre gator eller vägar) och kommunala fastigheter, till exempel vårdcentraler och servicehus
  4. Parkeringsplatser och övriga kommunala fastigheter
  5. Lokalgator (till exempel bostadsområden)
Sandning mot halka

Mot halka använder vi i huvudsak sand i olika storlek. Gång- och cykelbanor sandasmed mindre och rundare stenar. Trottoarer, centrum och allmänna platser sandas normalt med större och lite vassare stenar.

Du kan hjälpa till!

Som fastighetsägare är du ansvarig för att hålla trottoarer snö- och halkfria. Du har också ansvar för att ta bort snö och is från takutsprång som riskerar att falla ned på gångbanan. Varna trafikanterna för detta om det är svårt att åtgärda i tid.

Som fastighetsägare ska du också se till att brevlåda och soptunna är åtkomliga.

Mer information om snöröjning och halkbekämpning i Mönsterås kommun

Publicerad 2018-01-17
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier