Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Samråd - lämna synpunkter på VA-planen

Samråd - lämna synpunkter på VA-planen

Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till kommunens vatten och avloppsplan (VA-plan), som ett tillägg till den gällande översiktsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planen den 21 juni 2016.

”Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen behandlar både enskilt och kommunalt vatten och avlopp. VA-planen utgår från de behov som lyfts fram i VA-översikten samt de ställningstaganden som tagits fram i VA-policyn.”

Samrådshandlingar

application/pdf Bilaga: VA-policy (1,82 MB)

application/pdf Bilaga: Vållö (2,62 MB)

Samrådstid 14 juli – 30 september 2016

Förslaget skickas till:

  • Omgivande kommuner
  • Länsstyrelsen i Kalmar
  • Vattenmyndigheten
  • Trafikverket
  • SGU
  • Berörda vattenråd

Som kommunmedborgare och organisation kan du läsa VA-planen på kommunens hemsida. Eller besöka kommunhuset för att läsa i planen i pappersform.

Besöksadress:

Kvarngatan 2
383 32 Mönsterås

Skriftliga synpunkter senast den 30 september

Synpunkter på samrådsförslaget lämnas till följande adress:

Mönsterås kommun
Tekniska kontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Eller via e-post ange ”VA-plan samråd” i ämnesraden.

Publicerad 2016-07-14
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier