Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Samråd - fördjupad översiktsplan för Mönsterås-Timmernabben

Samråd - fördjupad översiktsplan för Mönsterås-Timmernabben

Stenmur vid jordbrukslandskapet

Stenmur vid jordbrukslandskapet i planområdet

Mönsterås kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Mönsterås-Timmernabben. Syftet är att ange framtida markanvändning och möjliggöra för en varsam och välstrukturerad bebyggelseutveckling i tätortsnära område där höga natur- och kulturvärden tillgodoses och bevaras.

 

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 2 februari 2018.

 

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen

Publicerad 2017-12-18
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier