Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Samråd för del av Råsnäs 1:1

Samråd för del av Råsnäs 1:1

Bild entrén till planområdet.

Under 2018 byggdes Strandavägen ut med ny gång- och cykelväg samt ledningar för vatten och avlopp(VA), bredband och elledningar. Utbyggnaden av sträckan, som även kallas Strandavägen och väg 627, öppnade möjligheter för att utveckla den här delen av landsbygden med nya bostäder. Den nya bebyggelsen uppförs i ett skogsområde som angränsas av åkermark. Mycket av skogen bevaras och de naturliga värdena på platsen som röjningsrösen och stenmurar skyddas och integreras i planen. Området ansluts till Strandavägen via en befintlig grusväg som blir den nya tillfartsgatan.

 

Planens syfte är att påbörja den planerade utbyggnaden av bostäder i anslutning till Strandavägen med grund i förstudien Mönsterås-Timmernabben. Planen ger möjlighet till 19 bostadstomter i lantlig miljö cirka 1 km från Timmernabben, med god tillgänglighet för både cykel-, gång-, bil- och kollektivtrafik.

 

Planen är ute på samråd mellan den 16 maj till 6 juni. Planhandlingar finns att tillgå i miljö- och byggnadsnämndens kansli, kommunens servicecenter samt på hemsidan: Råsnäs 1:1

Publicerad 2019-05-17
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier