Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Så här klipper vi gräset i sommar

Så här klipper vi gräset i sommar

Gräsklippare klipper gräs

Mönsterås kommun sköter stora ytor gräs av olika slag: från finklippta gräsytor som passar för lek och aktivitet till mer högvuxna långgräsytor.

Under den så kallade grönsäsongen finklipper Mönsterås kommun ungefär 42 hektar gräs varje vecka. Det motsvarar ytan av runt 420 villatomter. Kommunens gräsmattor klipps i regel en gång i veckan.

På flera platser i kommunen finns så kallade långgräsytor där gräset klipps en gång om året. Hur ofta gräset klipps beror också på vädret och vilka förhållanden som råder för stunden.

Långgräsytor och kantslätt, det vill säga kanter längs gång- och cykelvägar samt gator och vägar, klipps även av entreprenörer som anlitats av kommunen.

Upplever du att sikten är dålig i korsningar på grund av högt gräs? Vänligen hör av dig, kontaktuppgifter ser du längre ner.

Kom även ihåg att det är fastighetsägarens ansvar att träd, häckar och buskar inte skymmer sikten för trafikanterna på gatan eller gång- eller cykelbanan utanför.

Läs mer om trafiksäkerhet

Läs mer om grönområden, parker och lekplatser

Gräsröjning av motionsspår

Blomstermåla motionsspår

Blomstermåla motionsspår

Under sommaren röjs motionsspår från gräs och sly två till tre gånger.

Första gången är efter midsommar då den största tillväxtperioden avstannar. På det sättet tillåts flera olika grässorter att växa och det är möjligt att klippa ned dem samtidigt för att röjningen ska kunna hålla längre.

Andra klippningen är i slutet av augusti för att hålla nere gräset till hösten. Vissa år växer gräset både mer och under längre period, då kan det bli aktuellt med en klippning innan midsommar, en i juli månad och en i augusti månad.

Gräsröjning och klippning av Nynäs fritidsområde, "Muddern"

Vid Nynäs fritidsområde, även kallat Muddern, finns strövstigar, idrottsplats och beachvolley. De långväxta gräsytorna klipps två gånger om året:

  • en gång efter midsommar,
  • en gång i augusti.

Vid idrottsplatsen och beachbanorna klipps gräset varje vecka och det två till tre gånger.

Gräsklippning av idrottsplatser

Mönsterås Idrottsplats

Mönsterås idrottspark

Mönsterås kommun äger samtliga idrottsplatser i kommunen och respektive orts fotbollsförening sköter idrottsplatsen åt kommunen.

Varje vecka under spelsäsong så klipps planerna två till tre gånger.

Även de kortväxta kringytorna klipps i samband med detta. Finns det långväxta gräsytor i anslutning till idrottsplatsen klipps dessa i regel en gång om året.

Läs mer om idrottsplatserna

KONTAKT

Oskar Olsson, parkingenjör, telefon 0499-171 88

Kent Andersson, arbetsledare, telefon 0499-174 73

Fritidskontoret, telefon 0499-170 00

Publicerad 2020-06-18
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier