Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Renspolning i Timmernabben - avslutad

Renspolning i Timmernabben - avslutad

Luft- och vattenspolningen i Timmernabben är avslutad från och med onsdag 4/12. Efter spolningsarbetet finns det kvar luft och missfärgat vatten i dricksvattennätet. Detta bör försvinna efterhand som vattnet omsätts.

Hör av er om ni har problem med dricksvattenkvalitén även efter några dagar, VA-avdelningen via kommunens växel telefon 0499-170 00

-------------------------------

Tidigare nyhet 2019-11-15

Under vecka 47-49 planerar Mönsterås kommun att utföra renspolning av vattenledningsnätet i delar av Timmernabben. Även utbyte av vattenledningar och omkopplingsarbeten pågår i området. Dessa åtgärder görs för att förbättra vattenkvaliteten och få bort problem med missfärgat vatten som besvärat delar av Timmernabben sedan omkopplingen av dricksvattnet.

Renspolning innebär att vattenledningen spolas i hög hastighet med luft och vatten för att rensa insidan av ledningen.

Hur påverkar detta mig?

Boende i området som berörs av renspolningen kommer få information om vilka tider som fastigheten påverkas. Under den tid som fastigheten påverkas av renspolningen får man inte öppna kranar, spola i toaletter och använda tvätt- och diskmaskin för då kan ens privata vattenledningar bli igensatta. För att klara sig utan vatten under tiden då spolningen pågår rekommenderas att man tappar upp tillräcklig mängd vatten för att klara behovet.

Missfärgat vatten och luft kan uppkomma direkt efter renspolningen. Det finns även en risk att problemen kan återkomma under en period. Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter, tills det blir klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Undvik tvätt av ljusa kläder tills vattnet blir klart då tvätten kan bli missfärgad. 

Boende uppmanas att vara sparsamma med sitt vattenanvändande under veckorna som spolningsarbetet pågår.

Har du frågor? Kontakta VA-avdelningen via kommunens växel telefon 0499-170 00

Tack för din förståelse!

Teknisk Service/VA

 

Kartor över planerat område för renspolning i Timmernabben

Översiktskarta över hela området

karta Timmernabben

 

Publicerad 2019-11-20
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier