Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Remissutkast till trafikstrategi

Remissutkast till trafikstrategi

Kommunen har arbetat fram ett utkast till trafikstrategi, denna ligger nu ute på remiss.

Syftet med strategin är att fungera som en övergripande planering för kommande trafikarbete i kommunen. 

Arbetet har som mål att stärka fotgängarnas och cyklisternas trafikmiljö, ett gott underhåll och en god drift av kommunens vägnät.

Yttranden ska inkomma till kommunkansliet senast fredag 13/5.

Bilagor:

2. Nulägesrapport

3. Oskyddade trafikanters vägnät

4. Kvartersstruktur

5. Gestaltningsnormer i trafiken - Till fördel för människor med funktionshinder

6. Kollektivtrafik

Publicerad 2016-04-11
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier