Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Remiss: Strategi för besöksnäringen

Remiss: Strategi för besöksnäringen

Turismstrategi 2014 omslag

Turismnäringen är en av världens snabbast växande näringar. Det nu framtagna förslaget till Turismstrategi för Mönsterås kommun ska hjälpa till att framhäva vikten av en ökad turism för Mönsterås kommuns utveckling. Målet är att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt och långsiktigt arbete, med fler arbetstillfällen, fler besökare och fler gästnätter i Mönsterås kommun som följd. Turismstrategin ska därmed syfta till att göra kommunen attraktivare för besökare, kommuninvånare och potentiella nya kommuninvånare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott  har beslutat att förslaget till strategi ska remissbehandlas och inbjuder nu alla att inkomma med synpunkter. 

Remissvaren ska inlämnas senast den 16 maj 2014 till Kommunkansliet, Box 54, 383 22 Mönsterås, eller kommun@monsteras.se.

Välkommen att tycka till!

Publicerad 2014-04-16
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier