Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Rapport om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer

Rapport om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer

Under sommaren 2017 ska en rapport tas fram som identifierar och lyfter fram kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i de centrala delarna av Mönsterås tätort.

Arbetet tas fram i samarbete mellan Mönsterås kommun och Kalmar läns museum, och finansieras av Mönsterås kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Till vilka riktar sig arbetet?

Våra kulturmiljöer tillhör oss alla. Rapporten syftar till att Mönsterås köpings kulturmiljöer tas tillvara och utvecklas på ett hållbart sätt.

Vi alla har ett ansvar för att förvalta och föra vidare våra kulturmiljöer till kommande generationer.

Rapporten riktar sig mot såväl politiker och tjänstemän, som fastighetsägare, boende och verksamma inom utredningsområdet, samt alla andra som har ett intresse av ortens bebyggelsemiljöer.

Varför är kulturmiljöer viktiga?

Det är viktigt att kunna förstå gårdagens samhälle och tankesätt för att förstå dagens och framtidens, det är också viktigt med en trygghet i samhället.

Välbekanta miljöer kan ge oss det när samhället runt omkring oss förändras i ett allt högre tempo.

Kulturmiljöer skapar också en attraktivitet i samhället som kan ge ekonomiska fördelar för de orter som tar hand om sina kulturarv på rätt sätt.

Slutligen är också den konstnärliga aspekten av äldre bebyggelse en viktig del när det gäller bevarandet av historiska miljöer.

Vad är ett syftet med arbetet?

Syftet är att skapa ett underlag för värdefulla bebyggelsemiljöer i Mönsterås centrala delar, genom att identifiera och lyfta fram kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader.

Förutom att hjälpa Byggnadsnämnden i sitt arbete har rapporten som mål att väcka stolthet och intresse hos kommuninvånare att skapa attraktiva miljöer.

Vi tror att det är viktigt att varje enskild fastighetsägare får tillgång till vilka kulturvärden som finns på sina fastigheter.

Det underlaget kommer vara viktigt för hur fastighetsägaren sedan väljer hur exempelvis renoveringar eller tillbyggnader sker. Det kommer därför vara viktigt att ny information om miljöerna sprids till de som lever, vistas och arbetar i Mönsterås.

Det är även viktigt att påpeka att kulturhistoria inte ska vara ett hinder i utvecklingen, utan snarare ska det ses som en utgångspunkt för utveckling.

Mönsterås har utvecklats och formats om sedan ”köpingen” grundlades. Avtryck från olika tider är synliga på helhetsbilden.

För att de tillägg vi gör i den befintliga miljön ska berika och inte motverka värden, är det viktigt att det finns kunskap om vilka gemensamma karaktärsdrag den byggda miljön har. På så sätt kan vi genom tilläggen utveckla bebyggelse i samma anda. Likaså är det viktigt att det finns kunskap om vilka karaktärsdrag som är viktiga att bevara på enskilda byggnader när de ska renoveras eller byggas till.

Loggor på Mönsterås kommun, Kalmar läns museum och Länsstyrelsen Kalmar län

 

KONTAKT

Henrik Eriksson, plan- och byggchef, telefon 0499-171 56

 

Lotta Lamke, Kalmar läns museum, telefon 0480-45 13 20

Publicerad 2017-05-18
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier