Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Ombyggnad av korsning vid Ålem

Ombyggnad av korsning vid Ålem

Trafikverket planerar att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen till två T-vägskorsningar på E22 i Ålem. Genom att bygga om ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på E22.

Korsningen vid Ålem är idag en fyrvägkorsning med vägarna E22, riksväg 34 och landsväg 602 (Pataholmsvägen). Korsningen är olycksdrabbad och det har hänt flera incidenter i korsningen. För att öka trafiksäkerheten i korsningen planerar Trafikverket att bygga om den till två T-vägskorsningar, samt utreda möjligheterna för gång- och cykeltrafiken att passera trafiken genom en port under E22.

Vad händer nu?

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan som planeras vara klar under 2020.

Efter länsstyrelsens beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan påbörjar Trafikverket nu arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med arbetet med vägplanen.

Handlingar om ombyggnaden av korsningen finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida. Det finns även ett exemplar du kan bläddra i vid receptionen på kommunhuset.

Samråd för planutformning

Trafikverket bjuder in till samråd kring vägplanens utformning tisdagen den 4 februari, kl 18.00 i PRO-gården, Allmogevägen 7, i Ålem.Under samrådet informerar Trafikverket om:

  • förslag på vägens utformning,
  • förslag på mijlökonsekvenser,
  • vägfrågans formella handläggning.

Synpunkter

Skicka dina synpukter till Trafikverket, Ärendemottagnings, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 24 februari 2020. Ange diarienummer TRV 2018/64940.

Du kan även lämna dina synpunkter här via Trafikverkets hemsida från och med 3 februari 2020.

Mer information

Lovisa Bjarting, projektledare på Trafikverket, telefon 010-123 13 11 eller Carl Carlsson, markförhandlare på Trafikverket, telefon 010-123 25 57.

Publicerad 2020-01-31
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier