Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Nya regler om bygglovsbefriade åtgärder

Nya regler om bygglovsbefriade åtgärder

Snickare som bygger på hus

Information till allmänheten om nya bygglovsbefriande åtgärder, som kan genomföras utan krav på bygglov, efter ändring av Plan- och bygglagen 2 juli, 2014.

Den 2 juli ändras plan- och bygglagen, samt plan- och byggförordningen, enligt förslagen i propositionen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov".

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Efter ändringarna 2 juli blir alltså flera åtgärder bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder ska, till skillnad från friggebodarna, anmälas till kommunen.

Kontakt 

Sandra Wenemo, bygglovhandläggare, tel. 0499-17157
Annika Tengel, administrativ handläggare, tel. 0499-17159

Byggnadsnämnden ska meddela startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska nämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med oss om du planerar att bygga nytt så kan du få information om vad som gäller för din fastighet och vilka handlingar du ska lämna in till byggnadsnämnden.

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information kring detta på kommunens hemsida, så fort vi får uppgifter från Boverket. Information om detta finns också på:

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Boverkets-informationspaket-om-andringar-i-plan--och-bygglagen/

Publicerad 2014-06-11
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier