Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Ny lekplats i Blomstermåla

Ny lekplats i Blomstermåla

För två veckor sedan, den 19 juli, invigdes lekplatsen vid Promenaden i Blomstermåla. Lekplatsen är en del i kommunens satsning projekt Blomstermålalyftet.

Omtyckt invigning

Oskars Olsson från Tekniska förvaltningen och kommunalrådet Anders Johansson grillar korv under invigningen

Invigningen började med att alla hälsades välkomna, sedan höll kommunalrådet Anders Johansson ett vackert tal om hur viktigt det är att bygga samlingsplatser som lekplatsen i Blomstermåla är. Till invigningen kom det många barn och vuxna. Cykelklubben i Ålem kom och hade en uppvisning.

Oskar Olsson, på bilden till höger, från Tekniska förvaltningen berättar att korvgrillningen som ordnades på invigningen blev så omtyckt att han fick frågan om en korvkiosk kunde byggas i anslutning till lekplatsen.

Ett barn sparkar sparkcykel på lekplatsens pumptrackbana

En lekplats för både stora och små

På lekplatsen finns förutom sandlådor, gungor och andra lekredskap, en pumptrackbana. Det är en sorts cykelbana med gupp där både barn och vuxna kan göra trick med cyklar.

Lekplatsen som blev en riktig succé redan innan invigningen har haft många besökande som leker hela dagarna från morgon till kväll.

Tre personer gungar på en lekplats

När vi frågar en av grannarna till lekplatsen under invigningen om de störs av all lek fick vi svaret: Nej, vi njuter och vi vänjer oss vid liv och rörelse som bara är kul.

Från beslut till spadtag

Byggnationen av lekplatsen startade efter att KSAU tog beslut om upphandling den 7 mars tidigare i år och första spadtaget togs redan den 27 mars.

Arbetet har utförts av en Tekniska förvaltningen tillsammans med en lokala entreprenören på orten. Kostnaden för lekplatsen blev 1,6 miljoner kronor.

Träkoja och äventyrsstig på lekplatsen i Blomstermåla, under uppbyggnaden av lekplatsen. Gult arbetsfordon syns i bakgrunden.
Cykelklubben från Ålem står framför pumptrackbanan under invigningen av lekplatsen
Vad är Blomstermålalyftet?

Mönsterås kommun har tillsammans med Ålems Sparbank och Regionförbundet startat projektet Blomstermålalyftet. Fokus är direkt näringslivsfrämjande insatser för lokala företag för att vidareutveckla Blomstermåla med omnejds näringsliv och därmed öka ortens attraktivitet. I samma syfte har Blomstermålas livsmiljöer undersökts genom en ortsanalys.

En förbättrad Alsteråpromenad från centrum till centrum, belysning och asfaltering av gång- och cykelvägar och julbelysning i Blomstermåla centrum är bara några av de förslag som har ingått i projektförslaget i Blomstermålalyftet.

Publicerad 2017-08-01
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier