Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Ny föreningscertifiering "Utmärkt förening"

Ny föreningscertifiering "Utmärkt förening"

Utmärkt Förening

Måndagen den 5 december hade fritidskontoret i Mönsterås kommun och Smålandsidrotten ett informationsmöte om det nya och gemensamma certifieringsprojektet Utmärkt förening. Projektet är ett led i kommunens folkhälsoarbete och ämnar till att kvalitetssäkra och främja föreningarnas förebyggande arbete inom jämställdhet, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt trafik. Själva certifieringen blir ett bevis på att föreningens barn- och ungdomsverksamhet håller god kvalité. Certifierade föreningar kommer även att marknadsföras mot kommuninvånarna av Mönsterås kommun. De utmärka föreningarna kommer bland annat att synas på kommunens hemsida.

Föreningarna kommer vid varje steg i processen motta ett bidrag från Mönsterås kommun. Totalt handlar det om cirka 50 000 kronor som kommer att delas ut av kommunen varje år till de föreningar som är inne i processen.

Mönsterås kommun samarbetar med Smålandsidrotten som processleder och utbildar föreningarna i certifieringsarbetet. Då arbetet ska vara kvalitativt och i föreningarnas egen takt så kommer det eventuellt att bli ett kösystem för att kunna påbörja utbildningsdelen i certifieringsprocessen.

Vid informationsträffen närvarade 21 föreningar och direkt efter träffen anmälde sig två föreningar till projektet. Anmälan går via fritidskontoret och Oscar Ekstam där föreningen anmäler sig med kontaktperson och önskad starttid. De föreningar som kan anmäla sig till arbetet är idrotts- och hobbyföreningar som ligger under föreningsnämnden.

-Vi är mycket nöjda med intresset för certifieringsprojektet Utmärkt Förening och hoppas att detta arbete kan bli en stabil grund för föreningarna att stå på inför framtida utmaningar, säger Oscar Ekstam ansvarig vid Fritidskontoret.

Certifiering i fyra steg

Certifieringsprocessen sker i fyra steg, de första tre beräknas ta cirka ett verksamhetsår:

 1. Nulägesanalys, bidrag vid avklarat steg 2500kr.
  Föreningen gör tillsammans med Smålandsidrotten en nulägesanalys av er verksamhet. I analysen ingår det att förtydliga och/eller ta fram en tydlig verksamhetsidé samt en värdegrund att stå på. En plan upprättas för det fortsatta certifieringsarbetet.
 2. Utbildning och policyskapande, bidrag vid avklarat steg 5000kr.
  Föreningen arbetar fram en verksamhetsplan, policydokument och utbildningar inom jämställdhet, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt trafik.
 3. Certifiering, bidrag vid avklarat steg 2500kr.
  Föreningen presenterar policys och verksamhetsplan för fritidskontoret i Mönsterås kommun och Smålandsidrotten. Föreningen blir certifierad som Utmärkt Förening och för ett certifieringsintyg, kvalitetsmärkningen kommer även att synas och marknadsföras på Mönsterås kommuns hemsida. Nya Certifierade föreningar presenteras även vid det årliga föreningsmötet varje år.
 4. Uppföljning, bidrag vid avklarat steg 2500kr.
  Ett verksamhetsår efter certifieringen genomförs en uppföljning med föreningen tillsammans med fritidskontoret och Smålandsidrotten. Målet är att föreningen ska fortsätta att vidareutvecklas och stimuleras till ökade insatser inom barn- och ungdomsverksamheten.
Ett rikt föreningsliv i Mönsterås kommun

Mönsterås kommun har ett rikt och fungerande föreningsliv med cirka 150 föreningar med en mängd fritidsaktiviteter för olika intresseinriktningar. Särskilt prioriterar kommunen föreningar med verksamhet för och med barn och ungdom. Föreningarna möter en stor del av kommunens barn och ungdomar i sin verksamhet. Och för många av dem är föreningen en viktig del av deras uppväxt och trygghet i samhället.

Publicerad 2016-12-09
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier