Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Ny filteranläggning minskar fosforutsläpp i Mönsteråsviken

Ny filteranläggning minskar fosforutsläpp i Mönsteråsviken

Wicki Wallgren håller upp en lucka till skivfilteranläggningen

Wicki Wallgren är inne och sommarjobbar men har följt arbetet och planeringen under sin praktik

I veckan togs ett nytt reningssteg i drift på Nynäs avloppsreningsverk. Kommunen har investerat närmare 1,5 miljoner kronor i den 11 ton kompakta skivfilteranläggningen som kraftigt kommer minska utsläpp av gödande fosfor i Mönsteråsviken.

Henrik Andersson vid reglage till skivfilteranläggningen

Henrik Andersson vid reglage till skivfilteranläggningen

- Det känns särskilt bra att kunna driftsätta anläggningen innan perioden med algblommning infaller. Just fosfortillgången i vattnet är kanske viktigaste faktorn vid algblomningar, säger avdelningschef Henrik Andersson.

Goda resultat lever upp till kommande krav

Satsningen beräknas ge minskade utsläpp av fosfor och partiklar som minst motsvarar de krav som det nya åtgärdsprogrammet för Östersjön föreslagit, långt under de villkor som idag finns för verket.

Ny skivfilteranläggning inne i reningsverket

Reningsverkets nya skivfilteranläggning

- Att vara steget före är tillfredsställande. Särskilt med tanke på att vi nu kopplar på fler byar på det kommunala nätet och ändå sänker utsläppen rejält, fortsätter Henrik.

Förbättringsarbetet fortsätter

Del två i uppgradering av verket kommer efter sommaren. Då ska intag med rensgaller och sandfång förbättras. På det sättet säkras driften i verket med mindre störningar i processen och förbättrad rening.

Publicerad 2015-07-17
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier