Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Nu vill vi bli bäst på att sortera smart!

Nu vill vi bli bäst på att sortera smart!

Matavfall i en glasskål på fot

Projekt Sortera smart! är ett projekt som handlar om att ta tillvara på den energi och de näringsämnen som finns i matavfallet. Matavfallet samlas in och behandlas så att biogas och biogödsel framställs.

Hushåll, kommunala verksamheter och företag ska sortera ut matavfall i speciella papperspåsar. Under 2018 kommer införandet att börja områdesvis med start i ytterområdena.

Genom att använda energin från matavfallet och biogödseln på åkern bidrar vi till att sluta ett kretslopp.

Sortera smart! från början

Den viktigaste delen i att sortera smart är att från början äta upp så mycket som möjligt av maten du köper hem. Det som trots allt blir över är en resurs som kan och ska tas tillvara.

Matavfallet som blir kvar från ditt hushåll, från kommunala verksamheter och från företag blir till biogas. Biprodukten biogödsel används sedan som gödsel på åkrarna.

Biogödsel kallas det material som blir kvar efter den biologiska nedbrytningen när biogas bildas.

Lätt som en plätt, så här sorterar du smart

I ditt kök eller på din verksamhet lägger du matavfallet i en speciell papperspåse. Papperspåsen lägger du sedan i ett sopkärl som bara är avsett för matavfall.

Kärl, papperspåsar och sorteringsguide kommer att delas ut när det är dags att börja sortera.

I flerfamiljshus går det till på samma sätt med papperspåsen men det kommer att finnas speciella sopkärl för matavfall i närheten av fastigheten.

Nationellt mål

Regeringen har satt upp ett nationellt mål för matavfall, att till 2018 ska minst 50 procent av matavfallet behandlas biologiskt så att växtnäringen kan användas och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi kan tas tillvara.

Information genom möten och utskick

Informationen kommer att uppdateras allt eftersom projektet går framåt. Det kommer även att bli information på flera andra sätt till exempel genom möten och utskick.

KONTAKT

Teknisk service, telefon 0499-170 00

Publicerad 2017-07-03
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier