Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Nio av tio tycker att deras arbete är meningsfullt

Nio av tio tycker att deras arbete är meningsfullt

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning för alla tillsvidareanställda i Mönsterås kommun. Undersökningen är ett underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årets enkätresultat är nu sammanställt och presenteras under fredagen och måndagen för alla förvaltningar i kommunen. Det är totalt 75% som svarat på frågorna i enkäten och på flera förvaltningar ligger svarsfrekvensen på 100% vilket ger oss ett bra underlag i vårt fortsatta arbetsmiljöarbete.

Årets resultat visar att vi är på rätt väg

En majoritet av de områden som mäts i enkäten har förbättrats från 2016 års medarbetarenkät. Medarbetarnas upplevelse av hur organisationen fungerar och upplevelsen av gruppgemenskap och medarbetarskap har förbättrats sedan undersökningen genomfördes 2016. Det är fler som angett att de hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid och fler som upplever att de kan återhämta sig efter arbetstoppar.    

- Vi är särskilt glada över att det är fler i årets undersökning som har upplevelsen att Mönsterås kommun är en attraktiv arbetsgivare eftersom detta är ett område vi särskilt prioriterat efter förra medarbetarundersökningen säger personalchef Linnea Hallenberg.

80-90% av medarbetarna har svarat att de tycker att deras jobb är meningsfulla, att de känner sig motiverade och att de tycker att det är roligt att gå till jobbet. Enkätresultatet visar att vårt pågående arbete med stöd till chefer, utbildningar och program för blivande chefer är fortsatt viktiga prioriteringar i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. 

Resultatet presenteras till chefer och medarbetare     

Resultatet ska nu kommuniceras ut till alla chefer och medarbetare i kommunen som tillsammans ska analysera och diskutera vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön. Detta ska mynna ut i konkreta handlingsplaner för alla förvaltningar och alla enheter i kommunen. En övergripande handlingsplan för kommunen som helhet ska också tas fram.

Medarbetarenkät 2018 kommer sedan att följas upp genom en ny enkät år 2020.

Publicerad 2018-03-23
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier