Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Musik- och kulturskolan vill bredda målgruppen

Musik- och kulturskolan vill bredda målgruppen

Kulturrådet kommer ut de närmaste två åren att fördela statsbidrag till de kommunala musik- och kulturskolorna. Målet med bidraget är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer jämlik samt förbättra möjligheterna för de barn och unga som vill delta i verksamheten.

Stort söktryck fick Kulturrådet att prioritera

Från Sveriges 250 kommuner kom 189 ansökningar in till Kulturrådet med bidragsansökningar om 223 miljoner kronor. Statsbidraget var satt till 100 miljoner. De kommuner som fick sina ansökningar beviljade hade alla vidtagit kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten som att till exempel göra verksamheten mer jämlik.

Det höga antalet ansökningar fick Kulturrådet att prioritera enligt följande:

  • Insatser som ger möjlighet för fler barn och unga att ta del av musik- och kulturskolans verksamhet.
  • Nå nya målgrupper som inte tidigare nåtts i lika stor utsträckning.
  • Utvidga verksamheten för att öka jämlikheten.

Mönsterås kommun fick beviljat bidrag på 120 000 kronor

Musik- och kulturskolan i Mönsterås kommun sökte om och fick beviljat bidrag på 120 000 kronor för att kunna köpa in fler instrument. Instrumenten ska kunna lånas ut till familjer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att köpa in egna instrument. 

I dag har musik- och kulturskolan orkesterinstrument för utlåning, det vill säga stråk- och blåsinstrument. Instrument som kommer att köpas in med hjälp av statsbidraget är gitarr, piano och slagverk. Möjligheterna att låna de nyinköpta instrumenten kommer när musik- och kulturskolan flyttar in i sina nya lokaler tillsammans med fritidsgården på Kuggåsvägen runt april nästa år. Där kommer även bättre förvaringsmöjligheter att finnas för de instrument som inte är utlånade.

Camilla Werner, chef på musik- och kulturskolan, sitter vid ett bord och håller boken "En inkluderande kulturskola på egen hand" framför sig.

- Vissa instrument, som piano och gitarr, är lite högre söktryck till än andra men fördelningen mellan instrumentgrupperna  är väldigt lika ändå. Med fler instrument att gratis låna ut hoppas vi att fler barn får möjlighet att komma till oss, säger Camilla Werner, chef på Musik- och kulturskolan.

Inköpen ger eleverna möjlighet att låna instrument från alla instrumentgrupper som undervisning finns på inom Musikskolans verksamhet. En särskild ansökan behöver lämnas in för en bedömning för utlåning av instrument.

- Vi är verkligen glada över den här unika chansen att kunna bredda vår målgrupp och göra den mer tillgänglig för alla. Nästa år tänker vi ansöka om bidrag igen för att ännu fler barn och unga ska ha möjlighet att spela och delta i verksamheten, fortsätter Camilla Werner.

Började med en utredning

Regeringen beslutade 2015 att starta en utredning för att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik-och kulturskolan. I utredningen ingick att kartlägga och beskriva den kommunala verksamheten samt ta fram förslag och bedömningar kring hur staten kan bidra till att göra den mer tillgänglig och jämlik.

Vid sidan av utredningen beslutades att ett tvåårigt statsbidrag skulle införas. Utredningen som resulterade i ”En inkluderande kulturskola på egen hand” och som föreslår flera statsbidrag och nationella mål är nu ute på remiss.

Publicerad 2017-01-17
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier