Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsteråselever i årskurs nio har länets bästa betygsmedelvärde

Mönsteråselever i årskurs nio har länets bästa betygsmedelvärde

Gul blyertspenna och sudd

Lärarförbundet har presenterat en rapport där kvalitet i skolans bedöms. I sin bedömning lyfter Lärarförbundet fram 14 parametrar som anses innebära hög kvalitet. Bland dessa finns hög lön för lärare, friska lärare, kommunen som avtalspart och andelen barn i förskola.

- Om just dessa faktorer innebär en hög kvalitet för eleverna är tveksamt men de är givetvis viktiga för det fackliga arbetet, konstaterar Göran Pettersson, skolchef i Mönsterås kommun

Av rapporten, som avser förra årets betyg och behörigheter, framkommer att Mönsterås elever i årskurs 9 har länets bästa meritvärde (sammanlagt betygsmedelvärde). När det gäller andelen godkända elever hamnar Mönsterås också på den övre halvan av landets kommuner. Positivt är också att kommunen är bäst i länet vad gäller övergången till högskolan. Sett till hela landet hamnar Mönsterås på plats 22.

- Barn- och utbildningsnämnden försöker på alla sätt att medverka till att utveckla och förbättra skolverksamheten i Mönsterås där målet är att återigen bli Smålands bästa skolkommun. Bland annat lyfter nämnden fram de kvalitetsmål som verksamheten ska arbeta mot och som regelbundet följs upp i enkäter. Där återfinns bland annat att: eleverna ska vara trygga och trivas i våra verksamheter, de ska få det stöd de behöver, ha inflytande över verksamheten och få en tydlig information om sin utveckling mot de kunskapskrav som finns. Dessutom vill nämnden att eleverna ska ha höga meritvärden och bli minst godkända i alla ämnen, säger Göran Pettersson i en kommentar.

Tangentbord för dator

I kommunens senaste kvalitetsredovisning konstaterades att 96 procent av eleverna trivs i skolan och 97 procent är trygga. Dessutom anser 96 procent att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen i samtliga ämnen.

- Detta är väldigt viktigt för att lyckas i lärandet. Vi har en en hög andel elever som blev behöriga till gymnasiet. I siffror handlar det om 93 procent mot rikets 88,2 procent och dessutom har våra elever ett högre meritvärde än riksgenomsnittet. De kvalitetsmått vi använder ger underlag för en fortsatt utveckling av skolverksamheten där elevernas resultat står i fokus. Vi kommer att fortsätta framhäva elevernas positiva resultat även om vi har många organisatoriska förbättringsområden att jobba med, konstaterar Göran Pettersson avslutningsvis..  

Publicerad 2011-10-10
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier