Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås säger ja till regionförstoring!

Mönsterås säger ja till regionförstoring!

kommunvapnet

Mönsterås kommunstyrelse tillstyrker Landstingets avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan 2015. Men Mönsterås kommunstyrelse preciserar ett antal villkor för sitt ställningstagande och för den fortsatta regionbildningsprocessen.  Villkoren gäller områden som:  Demokrati – medborgarperspektiv, samverkan – ledning, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, tillväxtförutsättningar, arbetsmarknad, gränser – lokalisering och infrastruktur. 

Kommunerna i länet har under oktober fått en remiss från landstinget, där man  efterhör kommunernas uppfattning om den framtida regionbildningen och där kommunerna ombeds inkomma med sitt yttrande senast den 30 november.

Landstingets remiss om en framtida regionbildning kommer att slutbehandlas på Mönsterås Kommunfullmäktige den 28 november.

Mönsterås Kommun har tidigare uttalat sig för en Smålandslösning, men det alternativet finns inte idag, eftersom att Kronobergs län vill ingå i sydsvensk region och Jönköpings län vill bilda en egen regionkommun.

Publicerad 2011-11-02
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier