Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås kommuns äldreomsorg bäst i länet

Mönsterås kommuns äldreomsorg bäst i länet

Socialstyrelsen jämför äldreomsorg och hemsjukvård i Sverige varje år, vissa undersökningar riktar sig till ansvariga inom verksamheterna och andra till brukarna. I denna undersökning är brukarna de äldre på boende eller med hemtjänst i Mönsterås kommun.

Så vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Mönsterås kommun?

Enligt brukarundersökningen för 2016 är 95 procent av de boende på Mönsterås kommuns äldreboende ganska eller mycket nöjda. Med det resultatet är Mönsterås kommun bäst i länet på nöjdhet hos boende i äldreboende.

Och inom hemtjänsten är 98 procent ganska eller mycket nöjda i kommunen. Det kan jämföras med att 92 procent äldre är nöjda med hemtjänsten i Kalmar län. 

För många av de värden som undersökningen visar på har Mönsterås kommun förbättrat värdet eller håller samma höga kvalitet jämfört med förra året och ligger över genomsnittet i länet.

Engagerad personal

Brukarundersökningen visar att personalen i omsorgen inte bara lyckats hålla en bra kvalitet i arbetet utan även förbättrat omsorgen. Personalen upplevs av de äldre ha ett varmt och professionellt bemötande och är mycket kompetenta och engagerade.

Inom äldreomsorgen har det arbetats med utbildningar och handledning för att ge stöd och för att behålla den goda omsorg och vård som redan fanns.

Mönsterås kommun har även satsat mycket på aktiviteter för de äldre, värdegrunder, medinflytande och utbildar personalen i detta.

Områden att förbättra

Trots att brukarundersökningen visar att Mönsterås kommuns värden förbättrats från föregående år, både i särskilt boende och i hemtjänsten mot ensamhet hos de äldre är detta ett av de större förbättringsområdena inom kommunen. Värdet följer samma mönster i resten av länet och övriga Sverige.

Publicerad 2016-10-20
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier