Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås kommun ställer om för att minska smittspridning

Mönsterås kommun ställer om för att minska smittspridning

Bibliotekets tjänster begränsas, öppna förskolan, fritidsgårdarna och idrottsanläggningar stänger och kommunalt arrangerade evenemang ställs in. Det är några av åtgärderna Mönsterås kommun genomför för att hejda spridningen av covid-19 i länet i samband med att lokala restriktioner införs. 

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och Länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om under tisdagen.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika.

Med utgångspunkt i de regionala råden har Mönsterås kommun, i samråd med övriga kommuner i länet, beslutat om följande åtgärder:

 • Huvudbiblioteket i Mönsterås stängs som mötesplats och är endast öppet för samhällsinformation, utlåning och korta ärenden. Tidningsrum och läsholkar stängs. Filialbiblioteken på övriga orter stängs för allmänheten men är tillgängliga för skolverksamhet.
 • Kulturutbud, aktiviteter och evenemang ställs in eller genomförs digitalt. Externa arrangemang i kommunens lokaler avbokas eller flyttas fram.
 • Vattenpalatsets bad stängs för allmänheten. Undantag görs för simskola och grundskolornas simundervisning. Vattenpalatsets gym är öppet med separat entré.
 • Kommunala idrottsanläggningar, inomhus och utomhus, stängs. Undantag görs för föreningsdriven träning för barn födda 2005 och senare. Skolgymnastik genomförs som tidigare.  
 • Musik- och kulturskolans verksamhet stänger för gruppaktiviteter. Där det fungerar fortsätter verksamheten digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå för barn födda 2005 eller senare.
 • Komvux och Högskolecentrum övergår till digital verksamhet så långt det är möjligt. Det gäller även SFI.
 • Fritidsgårdarna Play och Tjena stänger som mötesplatser, men kommunen anpassar verksamheten digitalt och med utomhusaktiviteter.
 • Öppna förskolan Regnbågen stängs. 
 • Butiken Hjulet stängs.
 • Kommunens träffpunkter för äldre är stängda sedan tidigare.
 • Särskilda boenden stängs inte för besök. Besöksrutinerna har skärpts ytterligare.

- Vi har en kraftigt stigande smittspridning i regionen och jag är glad för att vi lyckats enas om en länsgemensam linje med åtgärder. I Mönsterås kommun har vi idag återigen aktiverat krisledningsnämnden för att skapa en tydlig och trygg ledning för vår hantering av pandemin. Syftet med alla råd och åtgärder är att minska antalet smittvägar genom att helt enkelt undvika att träffas. Det är allvar nu, alla måste ta sitt ansvar för att inte smittas och inte föra smittan vidare. Det är bara genom gemensamt ansvar och gemensamma ansträngningar vi kan bekämpa detta virus som orsakat oss så mycket sorg och skada, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson.

- Den som nu vistas i vår kommun, och som vill ta del av kommunens service och verksamheter, har ett stort eget ansvar att göra det på ett säkert sätt. Vi vill påminna om att i förväg kontakta oss för att boka ditt besök till en närstående som bor på särskilt boende. Vi vill gärna att du även bokar in ditt besök till våra tjänstepersoner i förväg om det inte går att lösa med ett telefonsamtal eller digitalt möte, säger kommunchef Fredrik Johansson.

Beslutet gäller från idag den 10 november till den 8 december.

Publicerad 2020-11-10
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier