Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås kommun ökade med 150 personer

Mönsterås kommun ökade med 150 personer

Baby

Enligt Statistiska centralbyrån ökade Mönsterås Kommun med 150 personer under 2013. Den största ökningen efter Kalmar. Sju av länets tolv kommuner hade en befolkningsökning under 2013.

- Detta är väldigt positivt för Mönsterås Kommun och Kalmar län. Fler invånare ger ökat serviceunderlag för handel och andra servicenäringar. Ökad befolkning ger ökade skatteintäkter till förskola, skola och äldrevården. Samtidigt innebär också fler invånare ökade kostnader inom framförallt barnomsorg och skolan. - Totalt sett är ökad befolkning väldigt positivt, det säger kommunalrådet Roland Åkesson(C) i en kommentar.

- Jag ser i huvudsak två orsaker till de ökande befolkningstalen. Vi har under de två senaste åren sett en trend att antalet nyfödda ökat med 20-30 procent jämfört med tidigare. I fjol hade vi 124 nyfödda och året innan 134. Vi ser också en ökad inflyttning av barnfamiljer till kommunen.

- Men fortfarande har vi födelseunderskott på ungefär 50 personer per år. Därför måste vi ha inflyttning för att inte minska vår befolkning. Under förra året hade vi in inflyttning på 783 personer vilket var en ökning med ungefär 200 personer. Utflyttningen låg i stort på oförändrat 581 personer. Det innebär att vi hade ett inflyttningsnetto på 200 personer. En hel del av ökningen beror på att utländska medborgare som fått uppehållstillstånd i Sverige valt att flytta till Mönsterås. Många kommer från krigshärjade Syrien. Vi hoppas de ska etablera sig här i vår kommun. Tidigare år har inflyttade och utflyttade i stort gått jämt upp.

Totalt sett hamnade kommunen på 12 949 personer 2013.

- Det innebär att vi snart kan passera 13 000. Samtidigt ska vi veta att stor inflyttning också brukar öka utflyttningen. Men vi ska vara försiktigt optimistiska även för 2014, säger Roland Åkesson. 
- En effekt av allt detta är att vi just nu gör rätt stora satsningar och nyinvesteringar inom barnomsorgen.Vi har väldigt bra barnomsorg och skola. Det är också viktigt för barnfamiljerna när de väljer bostadsort.

Publicerad 2014-02-19
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier