Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås kommun gör gröna lån

Mönsterås kommun gör gröna lån

Bildkälla: kommuninvest.se

Gröna lån är till för att finansiera olika miljövänliga och hållbara investeringar inom den offentliga sektorn. Exempel på sådana investeringar är förnyelsebar energi eller miljövänliga byggnader. Lånen har lite lägre ränta än de vanliga och innebär även en liten kvalitetsstämpel på projekten som miljöprojekt.  

Mönsterås kommun har fått två olika investeringar godkänd som grund för gröna lån.

Mönsterås biblioteket och vatten- och avloppsutbyggnad är gröna lån

Det ena gröna lånet är byggnationen av biblioteket i Mönsterås och det andra lånet är utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet i framförallt kustnära läge.

Biblioteket ingår sig i kategorin Gröna byggnader och energieffektivisering. Huset är ett så kallat passivhus byggt i trä och med solceller på taket. Huset följer kommunens energi- och klimatstrategi samt träbyggnadsstrategin och miljömålen. Huset har godkänts som underlag för ett grönt lån på 30 miljoner.

Vatten- och avloppsutbyggnaden ingår sig i kategorin Vattenhantering. Utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet sker enligt kommunens vatten- och avloppsplan och innebär utbyggnad av nätet i flera byar i kustnära lägen.

En del utbyggnadsarbete är genomfört, en del pågår och en del planeras. Projektet är viktigt ur miljösynpunkt både genom att förse områdena med dricksvatten av god kvalité och för att minska utlakningen av övergödande näringsämnen till vatten. I detta fall bedöms den totala investeringskostnaden till 37 miljoner.

- Det är bra när finansieringssystemet hjälper till med omställningen till ett hållbart samhälle och för oss är det naturligtvis positivt med en lite lägre ränta, säger kommunalrådet Anders Johansson.

Det här är gröna lån

Kommuninvests (öppnas i nytt fönster) gröna obligationer finansierar investeringsprojekt som genomförs av medlemskommuner och landsting/regioner.

Godkända projekt måste:

  • bidra i övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp,
  • ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande kommunen eller landstinget/regionen,
  • vara kopplat till Sveriges miljömål (öppnas i nytt fönster) eller till regionala miljömål.
Publicerad 2018-09-14
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier