Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås kommun bjöd in till tillväxtkonferens

Mönsterås kommun bjöd in till tillväxtkonferens

Tillväxtkonferens. Roland Åkesson öppningstalar

Dagen inleddes av Roland Åkesson, kommunstyrelsens ordförande. Han påtalade vikten av att Mönsterås också i framtiden ska vara en blomstrande kommun och pekade på de utmaningar som vi gemensamt står inför.

Tillväxtkonferens Helena Nilsson Regionförbundet

Helena Nilsson från Regionförbundet i Kalmar län berättade om den rapport där OECD ger sin syn på länet.

Konferensen samlade ett 60-tal personer från näringslivet, handeln och kommunen. För att få en bredare grund att stå på hade flera externa föreläsare bjudits in för att ge sin syn på Mönsterås idag och vad som krävs för att vara en attraktiv plats i framtiden. Helena Nilsson från Regionförbundet inledde med att ge en beskrivning av hur OECD ser på Kalmar län. Här poängterades vikten av bättre kommunikationer. Attraktionskraften är en annan viktig del och då handlar det inte minst om att profilera länets natur- och kulturtillgångar.

Tillväxtkonferens Mäklare Mats Hellström

Håkan Hellström, vd för Sveriges fastighetsförmedling i sydöstra Sverige, gav sin syn på vad som krävs för att få en ökande inflyttning.

Kommunens företrädare informerade om SCB:s medborgarundersökning där Mönsterås ligger bra till bland landets samtliga 290 kommuner. Hållbar utveckling är något som Mönsterås satsar på. Bredbandsutbyggnad, fjärrvärme, vindkraft och många fler cykelvägar är andra framgångsfaktorer. Dessutom gränsar Mönsterås till Oskarshamn och Kalmar kommuner vilket ger tillgång till en stor arbetsmarknad. Mönsterås är något av spindeln i nätet och boendemässigt finns i nuläget cirka 100 tomter klara för att bebyggas och ytterligare 800 tomter är under framtagande.

Svensk fastighetsförmedling representerades av Håkan Hellström som berättade att det säljs cirka 120 villor varje år i kommunen. I sitt anförande poängterade han att här finns boendekvalité och han imponerades över de satsningar som görs för att få fram nya tomter i anslutning till vatten. Datakommunikation i form av bredband är också en viktig framgångsfaktor för att få nyinflyttning.

Tillväxtkonferens näringslivschef Thomas Karlsson, Växjö

Näringslivschefen i Växjö, Thomas Karlsson, berättade om sitt arbete för att få kommunen att växa. En av de viktigaste delarna för att lyckas är ha stolta invånare och ett kreativt näringsliv.

Trendetnologen Petra Bäckman beskrev hur de arbetat med att få kommuninvånarna i Ulricehamn att stanna kvar i centrumkärnan för att handla istället för att åka till stora köpcentrum. Deras arbete finns beskrivet på hemsidan: www.25000kunder.se

Avslutningsvis berättade Thomas Karlsson, näringslivschef i Växjö, hur de arbetat för att öka inflyttningen till kommunen. Ett mycket framgångsrikt arbete som lett till en rad nya företag och många nya invånare.

 Dagen avslutades med grupparbete där man diskuterade olika framtidsfrågor. 

Publicerad 2012-03-19
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier