Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås i centrum för Kalmar läns utveckling

Mönsterås i centrum för Kalmar läns utveckling

Regiondirektör Håkan Brynielsson

Regiondirektör Håkan Brynielsson

Under tisdagen träffades kommunens näringslivsråd (företag), politiker och tjänstemän tillsammans med representanter från Regionförbundet för att diskutera hur Kalmar län ska utvecklas. Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi startades för drygt ett år sedan. Samtliga kommuner i länet har arbetat med frågan liksom landstinget, Linnéuniversitetet och länsstyrelsen.

När nu åter Mönsterås träffade ledningen för projektet handlade det om att, mer i detalj, diskutera de förslag som arbetats fram utifrån de synpunkter som framkommit under resans gång. Klart är att näringslivet kan liknas vid navet när det gäller utvecklingen av länet. Inte minst poängterades vikten av att få fler entreprenörer och nyföretagande. Kompetensförsörjning är en annan viktig pusselbit och där gäller det att fokusera på utbildning av högsta möjliga kvalitet från förskola till yrkeshögskola och universitet.

- Det känns bra med engagemanget från alla deltagare och den genomgående känslan från dagen är att vårt resultat uppnås via prioriteringar och samverkan, säger kommunchef  Mats Johansson.

Deltagare i gruppdiskussion om regionindelning

En av flera grupper i diskussion om strategi.

Befolkningsfrågan är givetvis central för utvecklingen och det poängterades att länets ungdomar har en viktig roll i sammanhanget. Vidare är integration och mångfald andra hörnstenar liksom jämställdheten mellan kvinnor och män. En annan viktig del för att skapa ett än attraktivare Kalmar län och Mönsterås är miljön. Kultur och upplevelser spelar också en avgörande roll för länets attraktivitet. Som sig bör togs även infrastrukturen upp och där underströks vikten av snabb kollektivtrafik samt satsningar på väg E22 och järnvägstrafiken. Flyget och utbyggnaden av IT och bredband betyder också väldigt mycket för länets framtida utveckling.

-  Det arbete som vi gör i den regionala utvecklingsstrategin har vi också nytta av i vårt lokala pågående arbete om att ta fram en ny översiktsplan och vision för Mönsterås framtid, fortsätter Mats Johansson.

Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Kalmar län kommer att gå vidare och de synpunkter som kom fram vid mötet i Mönsterås är en viktig pusselbit. Den slutgiltiga utvecklingsstrategin beräknas vara färdig i slutet av året.

 

Publicerad 2011-10-05
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier