Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås får godkänt i medborgarundersökning

Mönsterås får godkänt i medborgarundersökning

Storgatan: sommarbild från en servering

Inte mindre än 85 procent, kan rekommendera Mönsterås kommun som en plats att bo på.

Varje år erbjuds Sveriges kommuner att delta i Statistiska Centralbyråns stora medborgarundersökning.

Ett urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år har tillfrågats i Mönsterås Kommun och 58 procent besvarade enkäten som genomfördes under hösten. 

 

Enkäten innehåller tre olika delar:

 

  1. Nöjd-Region-Index med frågor om kommunen som en plats att leva och bo på.
  2. Nöjd-Medborgar-Index med frågor om kommunens olika verksamheter.
  3. Nöjd-Inflytande-Index med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Det sammanfattande betygsindexet för Mönsterås som en plats att verka och bo på blev 65 jämfört med 60 för samtliga deltagande kommuner. 85 procent, kan rekommendera sin kommun som en plats att bo på. 51 procent av medborgarna i Mönsterås kommun kan till och med starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 14 procent vill avråda från det. 

Gruppbild på Räddningstjänsten

Räddningstjänsten får höga betyg i SCB:s undersökning

Motsvarande betygsindexet när det gäller medborgarnas bedömning av Mönsterås kommuns verksamheter blev 61 jämfört med ett snitt på 54 för samtliga deltagande kommuner. De verksamheter som får högst betyg, i förhållande till vad medborgarna i andra kommuner ger för betyg till motsvarande verksamheter, är äldreomsorgen, räddningstjänsten, gång- och cykelvägar, gator och vägar samt miljöarbetet. Av 13 jämförbara verksamhetsområden ligger Mönsterås bättre till i tolv områden, alla områden utom kulturen där Mönsterås ligger något under snittet.
Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Mönsterås Kommun blev 47. Motsvarande siffra för samtliga kommuner blev 41
Det är främst på punkterna förtroende, påverkan och kontakt som Mönsterås får högre siffror än andra kommuner.

- Det är tredje gången som vi deltar i den här undersökningen och vi tycker det är viktigt att det är en oberoende institution som Statistiska Centralbyrån som genomför undersökningen.
-Det är roligt för både alla medarbetare och politiker att vi ligger förhållandevis bra till i de olika jämförelserna. Viktigaste syftet med att delta i undersökningen är att vi ska följa upp olika verksamheter och helst bli bättre och bättre. Nu ska materialet fördelas till alla nämnder och verksamheter så att var och en kan studera sina områden och göra egna förbättringsinsatser.
Det säger kommunalrådet Roland Åkesson(C) som kommentar till medborgarundersökningen.

Publicerad 2011-12-15
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier