Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås är årets folkhälsokommun 2016

Mönsterås är årets folkhälsokommun 2016

Svensk Förening För Folkhälsoarbete, SFFF, har beslutat att utse Mönsterås kommun till Årets folkhälsokommun för sitt folkhälsoarbete 2016.

Mönsterås kommun får utmärkelsen med motiveringen:

För att vara en så relativt liten kommun (ca 13 000 invånare) är Mönsterås kommuns folkhälsoarbete både systematiskt och strukturerat och har en tydlig, konkret och praktisk målstruktur.

Den politiska ledningen av folkhälsoarbetet är väl förankrat i kommunens högsta ledning.

Vi uppskattar särskilt arbetet med hälsan i ett genus- och jämställdhetsperspektiv samt att kommunen väl integrerar civilsamhället i sitt folkhälsoarbete.

Folkhälsomål i praktiken
Folkhälsosamordnare Monica Kling framför kommunhuset

Monica Kling, folkhälsosamordnare

Mönsterås kommuns övergripande mål med folkhälsoarbetet är att uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Jämställdhet är ett av tre mål under perioden 2016 till 2018 som Delaktighet och inflytande i samhället. Andra mål i perioden är Barn och ungas uppväxtvillkor och Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.

Från dessa tre Folkhälsomål har kommunen formulerat lokala folkhälsomål så att vi bland annat ska kunna mäta arbetet, till exempel för att se om en insats har fått någon effekt. De lokala målen gör också att huvudmålen kan översättas till praktiken och hålla dem realistiska.

De lokala folkhälsomålen är:

  • Ett stärkt folkhälsoarbete
  • Jämställda förutsättningar för goda livsvillkor och hälsa ska öka
  • Barn och ungas psykiska hälsa ska öka
  • Alla barn och unga ska ha en tobaksfri uppväxt
Folkhälsoarbetets organisation

Folkhälsoarbetets organisering i Mönsterås har en tydlig linje från översta politiska beslutsorgan till tvärsektoriellt folkhälsoråd, vidare till tjänstemannanivå genom ledningsgrupp och samordningsgrupp och vidare ut till olika arbetsgrupper som arbetar med generella och riktade folkhälsoinsatser riktat till prioriterade målgrupper.   

Folkhälsosamordnaren utgör länk mellan folkhälsorådet, ledningsgrupp och samordningsgrupp.

Läs mer om folkhälsoarbetet i kommunen

Publicerad 2017-04-21
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier