Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mönsterås äldreomsorg är bland de bästa i Sverige

Mönsterås äldreomsorg är bland de bästa i Sverige

Varje år genomförs en mängd undersökningar inom olika verksamheter som sedan används i kvalitetsarbeten runt om i Sveriges kommuner. Mönsterås kommun har de senaste åren kunnat förbättra sig i flera av undersökningarna inom vård och omsorg tack vare en bra personal och utbildningssatsningar.

Några av undersökningarna som Mönsterås kommun medverkat i och som nämns i artikeln:

  • Öppna jämförelser
  • Enkät träffpunkterna
  • Enkät kundundersökning mat särskilt boende
  • Enkät kundundersökning matdistribution hemtjänst

Bra bemötande och förtroende i hemtjänsten

Medarbetare från hemtjänsten, Norra.

Några av våra duktiga medarbetare från hemtjänsten

I undersökningen Öppna jämförelser hamnar Mönsterås kommun på andra plats i landet vad gäller ett bra bemötande och förtroende inom hemtjänsten. Endast en kommun i Värmland är bättre enligt undersökningen.

Även på helhetsbedömningen i hemtjänsten hamnar vi på en bra placering i undersökningen, som nummer fem i hela Sverige.

Vi har ett bra bemötande, förtroende och trygghet i länet och långt över riksgenomsnittet* både inom hemtjänst och särskilt boende.

God boendemiljö inom särskilt boende

Inom särskilt boende när det gäller boendemiljön kommer vi på en andra plats i Sverige och på helhetsbedömningen hamnar vi på tredje plats.

Färre brukare inom äldreomsorgen på särskilt boende i Mönsterås upplever ensamhet och fler upplever att de har meningsfulla aktiviteter. Detta är ett område där vi har förbättrat våra resultat sedan förra undersökningen och hamnar nu på plats 13 i landet.

Brukarnas upplevelse av inflytande och tillräckligt med tid har Mönsterås tillsammans med Emmaboda de högsta värdena i länet i hemtjänsten och inom särskilt boende det högsta värdet i länet. Både inflytande och tillräckligt med tid är värden som når långt över riksgenomsnittet.

Ett värde som Mönsterås kommuns särskilda boende ska bli bättre på är kontakten med personalen här mäter man i huvudsak kontakten med sjuksköterskor och läkare. Visserligen ligger vi över riksgenomsnittet och bland de bästa i länet men det finns en förbättring att göra.

En åtgärd som redan finns är att primärvården och kommunens hälso- och sjukvård har enats om ett nytt sätt att arbeta genom att åka ut till de särskilda boendena enligt en bokad planering.

När det gäller mat och måltidsmiljö på särskilt boende har vi förbättrat oss sedan förra undersökningen och hamnar här på plats 20 i Sverige. Det stämmer också helt överens med resultatet av våra egna brukarundersökningar om mat och måltidsmiljö.

Förbättringar och styrkor

Vi ser en förbättringspotential i kontinuitet i bemötandet, det vill säga att brukaren inte ska behöva träffa för många personer inom äldreomsorgen. Trots att vi är över riksgenomsnittet och bland de bästa i länet ser vi att vi kan bli ännu bättre.

Inom flera områden där vi ser en förbättringspotential har vi i många fall redan åtgärder igång för att förbättra kvaliteten. Kontinuiteten i bemötandet är ett av dessa områden.

Ytterligare några punkter med förbättringspotential och här måste vi på de flesta punkterna samverka med landstinget och deras sjuksköterskor och läkare:

  • Funktionsförmåga tolv månader efter stroke, samt andra värden kopplade till stroke
  • Brytpunktsamtal vid förväntade dödsfall, det är läkare som ska ha brytpunktsamtalet.
  • Olämpliga läkemedel inom vissa åldrar och sjukdomstillstånd
  • Smärtskattning
  • Senior alert arbete pågår med rutiner för registrering

* Riksgenomsnitt är ett värde som tas fram genom att jämföra samma slags resultat från hela Sverige.

FAKTA

Hemtjänst –innebär att du får hjälp med de sysslor som du själv inte klarar av i hemmet. Ett vårdbiträde kommer hem och hjälper dig med exempelvis personlig omvårdnad, inköp och matlagning.

 

Särskilt boende – är ett samlingsnamn för äldreboende, servicehus och korttidsboende.

Publicerad 2017-05-12
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier