Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Möjlighet till bidrag/mikrostöd för mindre projekt

Möjlighet till bidrag/mikrostöd för mindre projekt

MILOU mikrostöd

Mikrostöd är stöd till mindre projekt som alla ingår i ett paraplyprojekt som drivs av Kustlandet. På grund av att Kustlandet har det övergripande ansvaret för paraplyprojekten är de enklare att söka med snabbare beslut om stöd och omgående utbetalning vid redovisning. Kustlandets paraplyprojekt för Mikrostöd går under namnet MILOU som står just för Mikrostöd till lokalt ledd utveckling. 
Nu finns det återigen möjlighet för föreningar och företag att söka Mikrostöd för att genomföra en utvecklingsidé. Vi lanserar nu tre nya MILOU-projekt där "Aktiv landsbygd" och Lokala utvecklingsinsatser" vänder sig till föreningar och ungdomar och "Entreprenörskap" vänder sig till företag. På kustlandet.com kan ni klicka er vidare till respektive projekt för att läsa mer om vad ni kan söka stöd för inom projekten och hur ni ansöker om stöd. 

 

MILOU-Aktiv landsbygd

Projekt MILOU-Aktiv landsbygds syfte är att öka landsbygdens attraktivitet genom möjlighet till en aktiv fritid för förbättrad folkhälsa och främja lokal utvecklingskapacitet. Inom projektet har målgruppen möjlighet att söka Mikrostöd för insatser som bidrar till allmännyttiga fritidsaktiviteter. 

MILOU-Lokala utvecklingsinsatser

Projekt MILOU-Lokala utvecklingsinsatsers syfte är att uppmuntra lokal utvecklingskapacitet och öka landsbygdens attraktion. Inom projektet har målgruppen möjlighet att söka Mikrostöd för insatser med bred nytta som bidrar till att stärka bygden som en plats att leva och verka på. Detta kan ske genom evenemangsutveckling, utveckling av besöksmål, marknadsföringsåtgärder för att synliggöra bygdens mervärden eller konkreta åtgärder för att öka attraktionen.

MILOU-Entreprenörskap

Projekt MILOU-Entreprenörskaps syfte är att främja näringsliv och entreprenörskapsanda samt bidra till hållbara företag inom Kustlandet. Inom projektet har målgruppen möjlighet att söka Mikrostöd för att utveckla befintligt eller nytt företag för ökade försörjningsmöjligheter och framtagande av nya lokala produkter eller tjänster. 

 

Läs mer på kustlandets hemsida, klicka här

Publicerad 2020-06-03
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier