Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mitt Blomstermåla – en mångsidig livsmiljö med utvecklingspotential

Mitt Blomstermåla – en mångsidig livsmiljö med utvecklingspotential

Igår, den 29 september, hölls ett allmänt möte för projektet Blomstermålalyftet. Gårdagens möte handlade om att informera och ge möjlighet att påverka åtgärder som ska genomföras under hösten 2016 och våren 2017. Projektförslagen har tagits fram genom den ortsanalys för Blomstermåla som presenterades i maj 2016.

Presentation av projektförslag i Blomstermåla
Projektförslag presenterades under mötet

Erik Innerstedt presenterade en förbättrad Alsteråpromenad från centrum till centrum och hur gång- och cykelvägen från skolan till Länsmansvägen kan belysas och asfalteras.

Oskar Olsson presenterade arbetet med en stor områdeslekplats vid Promenaden i norra Blomstermåla, samt idéer om hur julbelysningen i Blomstermåla centrum kan gestaltas.

Astrid Steen och Erik Innerstedt presenterade placering och utformning av skyltar som ska peka mot målpunkter så det blir tydligt och enkelt för gående och cyklister att hitta i orten.

Henrik Eriksson gav information om den upprustning av Krungårdsskolans utemiljö som planeras,  samt om  utvecklingen av centrummiljön. Förutom centrumutvecklingen kommer alla projekt/åtgärder att genomföras under hösten 2016 eller våren 2017.

Uppskattningsvis kom 35-40 personer till mötet.

Vad är Blomstermålalyftet?

Mönsterås kommun har tillsammans med Ålems Sparbank och Regionförbundet startat projektet Blomstermålalyftet. Fokus är direkt näringslivsfrämjande insatser för lokala företag för att vidareutveckla Blomstermåla med omnejds näringsliv och därmed öka ortens attraktivitet. I samma syfte har Blomstermålas livsmiljöer undersökts genom en ortsanalys.

Projektet har pågått under året och ortsanalysen presenterades i maj.

Publicerad 2016-09-30
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier