Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Mindre barngrupper i förskolan

Mindre barngrupper i förskolan

Flera stora byggsatsningar har gjorts, pågår eller är planerade för att kunna genomföra åtgärder som minskar barngruppernas storlek i förskolan. Detta med hjälp av de beviljade bidragen från Skolverket, för läsåret 2015/2016 beviljades Mönsterås 2,4 miljoner kronor och för läsåret 2016/2017 är drygt 1,9 miljoner kronor beviljat.

Alla satsningar på nya förskoleavdelningar innebär att barngruppernas storlek kan minska och att mer personal kan anställas.

  • Under våren byggdes förskolan i Fliseryd om och ut.
  • I Timmernabben pågår ombyggnad och nybyggnation vid förskolan Skutan. Projektet är uppdelat i tre etapper och nu har bygget gått in i etapp 2.
  • I Blomstermåla byggs den angränsade församlingsgården om till förskola, där blir det två nya avdelningar efter sommaren.
  • Vid Ljungnässkolan i Mönsterås har en tillfällig förskola startat under våren i en paviljong.
  • Ett större byggprojekt är inplanerat på Solhemstomten i Mönsterås, med en kombinerad förskola och äldreboende.

Att Mönsterås kommun beviljats statsbidrag för en specifik förskola innebär att kommunen förbinder sig att genomföra åtgärder för att minska barngruppens storlek, alternativt undvika en utökning, på denna förskola. Det behöver inte innebära att statsbidraget direkt kommer denna förskola till del utan kan även betyda att åtgärder genomförs på andra ställen i verksamheten för att barngruppsstorleken inte ska öka på den aktuella förskolan.

Publicerad 2016-06-02
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier