Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Miljömål 2020-2025 för Mönsterås kommun

Miljömål 2020-2025 för Mönsterås kommun

Mönsterås kommuns miljömål 2020-2025 är nu antagna av kommunfullmäktige.

Målen visar vad vi ska göra på lokal nivå för att hjälpa till att nå de nationella miljömålen och den ekologiska delen av Agenda 2030. 

Målen är indelade i fyra fokusområden:

  • Ett hållbart liv i Mönsterås kommun
  • Fossilbränslefri och energieffektiv kommun
  • En tillgänglig natur med stärkt biologisk mångfald
  • Rent vatten i Mönsterås kommun

Inom varje fokusområden finns tre till fem mål och förslag till åtgärder för hur vi ska nå dem.

Processen med att ta fram målen har pågått en längre tid. Kommuninvånare, skolelever, politiker, föreningar och företag har varit inbjudna till workshops där vi arbetat med att ta fram det som skulle prioriteras i målen.

För att nå målen är det viktigt att föreningar, organisationer, företag och alla som bor i kommunen samverkar. Alla behöver ställa sig frågan ”Hur kan jag/min verksamhet bidra till att målen nås?”.

application/pdf Miljömål 2020-2025 (757,85 kB)

Publicerad 2020-07-02
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier