Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Markägare uppmanas att yttra sig till Energimarknadsinspektionen

Markägare uppmanas att yttra sig till Energimarknadsinspektionen

I fredags träffades representanter från Emmaboda, Nybro och Tingsryd kommuner för att lägga in handlingar i brev till markägare som berörs av Svenska Kraftnäts planer på en luftburen ledning. Det kommer inom kort skickas ut brev till markägare även i Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner.
 
- Mönsterås kommun har under hela processen haft inställningen att bästa möjliga teknik för minsta möjliga markintrång ska tillämpas. Vi anser fortfarande inte att Svenska kraftnät har visat att man använder bästa möjliga teknik. Vi är helt eniga med övriga kommuner längs den tänkta ledningsdragningen om att inte ställa oss bakom en lösning som innebär en luftledning, säger Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Svenska kraftnät ansökte den 19 juni 2017 tillstånd hos Energimarknadsinspektionen om byggnation och drift. Påverkade kommuner överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten avslog kommunernas överklagan vilket innebär att Energimarknadsinspektionen kan börja handlägga ärendet.
 
- Energimarknadsinspektionen skickade den 13 december 2017 ut ett brev till alla berörda markägare att de kunde lämna synpunkter på Svenska Kraftnäts ansökan fram till den 16 mars 2018. Kommunerna har ansökt om förlängd remisstid till den 30 april 2018. I ett stormöte i Tingsryd den 12 februari med de berörda kommunerna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Södra bestämdes att vi skulle göra ett eget och gemensamt utskick till markägarna, säger Åsa Albertsson, utvecklingsstrateg i Emmaboda kommun.

Bakom breven står Emmaboda, Högsby, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner. I utskicken kommer det också finnas ett nyhetsbrev och en mall för yttrande från LRF och Södra, Energismarknadsinspektionens brev samt handlingar från Svenska Kraftnät.
 

- Många markägare är förtvivlade och osäkra hur deras gårdar ska drivas i framtiden. Vi uppmanar alla markägare att skicka yttrande till Energimarknadsinspektionen, säger Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare i Tingsryd kommun.
 
- Det är nu det gäller. Detta är sista chansen att göra sin röst hörd i frågan så passa på att skicka in ett yttrande till energimarknadsinspektionen, säger Dag Hansson, miljöinspektör i Mönsterås och Högsby kommun.

KONTAKT

Dag Hansson, miljöinspektör, telefon 0491-292 82
Skicka e-post till Dag Hansson

Publicerad 2018-02-27
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier