Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Linnaeus Technical Centre etablerar tekniknod i nordost

Linnaeus Technical Centre etablerar tekniknod i nordost

Projektet Linnaeus Technical Centre arbetar med teknikutveckling i samverkan mellan universitet och näringsliv. Syftet är att öka attraktivitet och synlighet i regionen. Tillsammans med Mönsterås kommun, Industrins Ostkustcentrum AB och Regionförbundet i Kalmar län finansieras nu en koordinatorsfunktion med placering i Mönsterås.

- Etableringen av LTC:s tekniknod i Mönsterås är mycket viktig för regionens näringsliv, säger Robert Nyqvist, VD på Be-Ge Stece. Vi ser framför oss många intressanta möten med både studenter och forskare från Linnéuniversitetet. Genom den lokala förankringen i tekniknoden blir avståndet till universitetets resurser mycket kortare.

- Vi är stolta och glada att den nordöstra tekniknoden nu etableras, säger Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet. För Linnéuniversitetet är samarbetet med regionens kommuner och näringsliv viktigt och prioriterat.

- Vi är väldigt glada över att Linnéuniversitet etablerar en tekniknod i nordost här i Mönsterås. På förmiddagen har Kommunstyrelsens arbetsutskott anvisat 160 000 till projektet för 2013-2014, säger kommunalrådet Roland Åkesson i en kommentar.
Roland Åkesson fortsätter: - I mellanlänet finns 30 procent av jobben inom industrin. En väldigt hög andel av dessa arbetstillfällen finns inom teknikföretagen. I takt med en allt hårdare global konkurrens måste företagen alltid ligga i framkant vad gäller teknikutveckling och konkurrenskraft. Det här samarbetet stärker konkurrenskraften och ökar förutsättningarna för företagsamheten och jobben.
- En starkt bidragande orsak till att etableringen sker här är ett bra samarbetsklimat, ett stort engagemang från företagen och att vi har en färdig organisation inom Industrins Ostkustcentrum som kan bära och driva projektet, säger kommunalrådet Roland Åkesson avsultningsvis.

Bakgrund
Projektet Linnaeus Technical Centre arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen. Linnéuniversitetet är navet i projektet. Ett antal tekniknoder är på väg skapas i regionen, noden i sydöst var först på plats, och i startgroparna ligger noder som täcker hela regionen geografiskt. Genom noderna fångas nya utvecklingsprojekt upp för vidareutveckling. Dessa samarbeten lägger grunden för extern finansiering av forskning inom teknikområdet. Detta är ett led i att vår region utvecklas som teknikregion, med ett växande antal arbetstillfällen inom olika teknikbranscher som mål. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar projektet.

För mer information Linnéuniversitetet

Publicerad 2013-08-28
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier